ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Αυτός ο ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπο-ιστοτόπου είναι προσβάσιμος μέσω της αρχικής σελίδας, διαχειρίζεται από τη ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ, τις θυγατρικές της, τους συνεργάτες της ή / και τις συναφείς οντότητες (συλλογικά το “Site”). Η ΜΟΒΙΑΚ προσφέρει αυτό το Site, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό το Site, σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχτείτε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Η ΜΟΒΙΑΚ διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα αυτών των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης για αλλαγές. Εάν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό Τόπο μετά την ανάρτηση των αλλαγών, σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Εφόσον συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, η ΜΟΒΙΑΚ σας παραχωρεί ένα προσωπικό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο προνόμιο να εσέρχεστε και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

 

Χωρίς υποχρέωση

Η MOBIAK δεν φέρει ευθύνη εάν οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται ως έχει. Παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλεύεται πρωτογενείς, πιο ακριβείς, πληρέστερες ή πιο επίκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο υλικό του παρόντος ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι απαραίτητα τρέχουσες και παρέχονται μόνο για αναφορά. Η ΜΟΒΙΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο αυτού του Δικτυακού Τόπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώνει για οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα.

 

Χρήση του ιστότοπου

Όλο το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, του κειμένου, του σχεδιασμού, των γραφικών, των λογοτύπων, των εικονιδίων, των εικόνων, των ηχητικών κλιπ, των λήψεων, των διασυνδέσεων, του κώδικα και του λογισμικού, καθώς και της επιλογής και διαρρύθμισης (συλλογικά το “Περιεχόμενο”) αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της ΜΟΒΙΑΚ, των δικαιοχρηστών της ή των παρόχων περιεχομένου της και προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος και άλλους ισχύοντες νόμους. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να αντιγράψετε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείτε ή διαγράφετε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή άλλη ειδοποίηση ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στο υλικό στο οποίο έχετε πρόσβαση να αντιγράψετε, ή να εκτυπώσετε. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τροποποίησης, της διανομής, της μετάδοσης, της απόδοσης, της μεταβίβασης, της δημοσίευσης, της μεταφόρτωσης, της αδειοδότησης, της μεταφοράς ή της πώλησης ή της δημιουργίας παράγωγων έργων από οποιοδήποτε υλικό, πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από την Ιστοσελίδα ή η χρήση του Δικτυακού Τόπου για σκοπούς ανταγωνιστικούς της ΜΟΒΙΑΚ, απαγορεύεται ρητά. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους πρόσθετους περιορισμούς που εμφανίζονται στον Ιστότοπο καθώς ενδέχεται να ενημερώνονται από καιρό σε καιρό. Η ΜΟΒΙΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει την εγγραφή οποιουδήποτε ατόμου για αυτήν την Ιστοσελίδα, να αφαιρέσει οποιοδήποτε άτομο από τον παρόντα ιστότοπο ή να απαγορεύσει σε οποιοδήποτε άτομο να χρησιμοποιήσει αυτό το Site για οποιονδήποτε λόγο. Η ΜΟΒΙΑΚ ή οι δικαιοχρήστες ή οι προμηθευτές περιεχομένου της διατηρούν ολόκληρο και πλήρες τίτλο στο υλικό που παρέχεται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και σας παρέχουμε αυτό το υλικό βάσει άδειας που μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική κρίση της ΜΟΒΙΑΚ.

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής, προγράμματος, αλγορίθμου ή μεθοδολογίας ή οποιασδήποτε παρόμοιας ή ισοδύναμης χειρωνακτικής διαδικασίας για την πρόσβαση, την απόκτηση, την αντιγραφή ή την παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή καταστρατήγηση της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης του Δικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου, για να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό, έγγραφο ή πληροφορία με οποιοδήποτε μέσο δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω του Δικτυακού Τόπου. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα ή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος ή δικτύων συνδεδεμένων με τον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε διακομιστή της ΜΟΒΙΑΚ ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού μέσω hacking,  password “mining” ή οποιοδήποτε άλλο παράνομο μέσο.

Δεν μπορείτε να διερευνήσετε, να σαρώσετε ή να δοκιμάσετε την ευπάθεια του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε δικτύου που συνδέεται με την Ιστοσελίδα ούτε να παραβιάσετε τα μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε δίκτυο που συνδέεται με την Ιστοσελίδα. Δεν μπορείτε να αντιστρέψετε την αναζήτηση, να ανιχνεύσετε ή να επιδιώξετε να ανιχνεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή επισκέπτη του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε άλλου πελάτη της ΜΟΒΙΑΚ, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογαριασμού ΜΟΒΙΑΚ δεν ανήκει σε εσάς, όσον αφορά τη πηγή του ή να εκμεταλλευτείτε τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή πληροφορία που διατίθεται ή προσφέρεται από ή μέσω του Δικτυακού Τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου ο σκοπός είναι η αποκάλυψη οποιωνδήποτε πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά προσωπικών στοιχείων ή πληροφοριών, εκτός των δικών σας πληροφοριών, όπως προβλέπεται από την Ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει υπερβολικό ή δυσανάλογα μεγάλο φόρτο στην υποδομή του συστήματος ή των δικτύων του Δικτυακού Τόπου ή της ΜΟΒΙΑΚ ή σε οποιαδήποτε συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται με την Ιστοσελίδα ή με τη ΜΟΒΙΑΚ. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρεμβαίνετε ή να επιχειρείτε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή σε οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται στον Ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε άλλη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Δεν μπορείτε να χαλκεύετε επικεφαλίδες ή να χειριστείτε με άλλο τρόπο τα αναγνωριστικά στοιχεία με σκοπό να συγκαλύψετε την προέλευση οποιουδήποτε μηνύματος ή μετάδοσης που στέλνετε στην ΜΟΒΙΑΚ μέσα ή μέσω της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρεται μέσα ή μέσω του Δικτυακού Τόπου. Δεν μπορείτε να προσποιείτε ότι είστε, ή ότι εκπροσωπείτε, κάποιον άλλο, ή να μιμηθείτε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορευμένος από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή για να ζητήσετε την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας που παραβιάζει τα δικαιώματα της ΜΟΒΙΑΚ ή άλλων.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην Ιστοσελίδα για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό που προορίζεται να βλάψει ή να παρεμποδίσει την ορθή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή να παρακολουθήσει κρυφά οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να μην διακόψετε ή να επιχειρήσετε να διακόψετε τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο. Η ΜΟΒΙΑΚ διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ο τερματισμός της πρόσβασης ή της χρήσης σας δεν σημαίνει παραίτηση ούτε θα επηρεάσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή απαλλαγή στην οποία μπορεί να δικαιούται η ΜΟΒΙΑΚ είτε από το νόμο είτε δικαστικά.

 

 

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της MOBIAK, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιρειών, των δικαιοδόχων ή παρόχων περιεχομένου ή άλλων τρίτων. Όλα αυτά τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παροχή, συμπέρασμα, ή οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή σήματος υπηρεσίας που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη, εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στο παρόν. Η ΜΟΒΙΑΚ επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν ρητώς χορηγηθεί στον ιστότοπο και το περιεχόμενό του.

 

Υλικό που παρέχεται από τον χρήστη

Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε υλικό μπορείτε να υποβάλετε μέσω του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της πρωτοτυπίας και των πνευματικών δικαιωμάτων για οποιοδήποτε τέτοιο υλικό. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση, διανομή ή άλλη δημοσίευση μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου οποιουδήποτε Περιεχομένου που (i) είναι εμπιστευτικό, ιδιωτικό, ψευδές, δόλιο, δυσφημιστικό, άσεμνο, απειλητικό, επιθετικό για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παράνομο ή αλλιώς απαράδεκτο. (ii) μπορεί να συνιστά ή να ενθαρρύνει ένα ποινικό αδίκημα, να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους ή να δημιουργεί αλλιώς ευθύνη ή να παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο, ή (iii) ενδέχεται να περιέχουν ιούς λογισμικού, πολιτικές εκστρατείες, μαζικές αποστολές αλληλογραφίας ή οποιαδήποτε μορφή “spam”. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης, παραποιείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή αλλιώς παραπλανήσετε με άλλο τρόπο ως προς την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση εμπορικού περιεχομένου στην Ιστοσελίδα.

 

Εάν υποβάλετε υλικό και εκτός αν δηλώνουμε διαφορετικά, παρέχετε στη ΜΟΒΙΑΚ και στις συνδεδεμένες εταιρείες της ένα απεριόριστο, μη αποκλειστικό, απαλλαγμένο από δικαιώματα, διαρκές, αμετάκλητο και πλήρως δευτερεύον δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων από αυτό, να διανέμεται και να προβάλλεται τέτοιο υλικό σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο. Συμφωνείτε επίσης ότι η ΜΟΒΙΑΚ είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες ή τεχνογνωσία που εσείς ή τα άτομα που ενεργούν για λογαριασμό σας παρέχουν στη ΜΟΒΙΑΚ. Παρέχετε στη ΜΟΒΙΑΚ και στις θυγατρικές της το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα που υποβάλλετε σε σύνδεση με κάποιο υλικό, αν το επιλέξουν. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Δικτυακού Τόπου. Φέρεστε και εγγυάστε ότι έχετε στην κατοχή σας ή ελέγχετε με άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα του περιεχομένου που δημοσιεύετε,  ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές, ότι η χρήση του περιεχομένου που παρέχετε δεν παραβιάζει καμία διάταξη του παρόντος και δεν θα προκαλέσει τραυματισμό σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα. και ότι θα αποζημιώσετε την ΜΟΒΙΑΚ για όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόμενο που παρέχετε.

 

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Η ΜΟΒΙΑΚ δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύει, να διαβιβάζει, να μεταδίδει, να διανέμει ή να παρέχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό διατίθεται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που μας παρέχετε, επομένως έχουμε απόλυτο δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε υλικό από τον Ιστότοπο κατά την απόλυτη κρίση μας σε οποιονδήποτε χρόνο.

 

Σύνδεσμοι τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, μερικοί εκ των οποίων λειτουργούν από τη ΜΟΒΙΑΚ  ή τις θυγατρικές της και άλλοι τους οποίους διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται ως ευκολία για εσάς και ως πρόσθετη οδός πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Η ΜΟΒΙΑΚ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών ή άλλων ιστοσελίδων ή προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν μέσω αυτών ή άλλων ιστοσελίδων. Οι σύνδεσμοι από αυτόν τον ιστότοπο σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο δεν σημαίνει ότι η ΜΟΒΙΑΚ εγκρίνει, επικυρώνει ή συστήνει αυτόν τον ιστότοπο. Διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν για τη χρήση των συνδεδεμένων ιστότοπων. Η ΜΟΒΙΑΚ δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, ζημίες ή άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστοτόπων.

 

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε αβλαβείς την MOBIAK και τις θυγατρικές της και τους υπαλλήλους τους, τους διευθυντές, τους παράγοντες, τους εργολάβους, τους πράκτορες, τους δικαιοδόχους, τους προμηθευτές υπηρεσιών, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές από και έναντι όλων των ζημιών, υποχρεώσεων, εξόδων, ζημιών και δαπανών λογικές αμοιβές δικηγόρων και δικαστικά έξοδα που εγείρονται ή προκύπτουν από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και τυχόν παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης. Εάν προκαλέσετε τεχνική αναστάτωση του Δικτυακού Τόπου ή των συστημάτων που μεταδίδουν την Ιστοσελίδα σε εσάς ή σε άλλους, συμφωνείτε να είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε απώλειες, υποχρεώσεις, έμμεσα έξοδα, αποζημιώσεις και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων, που προκύπτουν ή από τη διακοπή αυτή. Η ΜΟΒΙΑΚ διατηρεί το δικαίωμα, με δικά της έξοδα, να αναλάβει αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς και σε αυτή την περίπτωση συμφωνείτε να συνεργαστείτε με τη ΜΟΒΙΑΚ για την υπεράσπιση αυτού του ζητήματος.

Δικαιοδοσία

Οι νόμοι της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διέπουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και συμφωνείτε αμετάκλητα με τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Ελλάδα για οποιαδήποτε ενέργεια προκύψει ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης Χρήστη. Η ΜΟΒΙΑΚ αναγνωρίζει ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο από χώρες με οποιαδήποτε δικαιοδοσία στον κόσμο, αλλά δεν έχουμε καμία πρακτική δυνατότητα να αποτρέψουμε αυτήν την πρόσβαση. Αυτός ο ιστότοπος σχεδιάστηκε για να συμμορφώνεται με τους νόμους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εάν οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο ή η χρήση του ιστότοπου αντίκειται στους νόμους του τόπου όπου βρίσκεστε όταν έχετε πρόσβαση, ο ιστότοπος δεν προορίζεται για εσάς και σας ζητάμε να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Είστε υπεύθυνοι να ενημερωθείτε για τους νόμους της χώρας δικαιοδοσίας σας και να συμμορφωθείτε με αυτούς.

 

Αλλαγές στους Όρους

Η ΜΟΒΙΑΚ ενδέχεται να προσθέσει, να αλλάξει ή να καταργήσει οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης ή όποιους όρους δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο ισχύουν αμέσως μόλις δημοσιευθούν. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μετά την δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών, υποδεικνύετε ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Η ΜΟΒΙΑΚ ενδέχεται να προσθέσει, να αλλάξει, να διακόψει, να καταργήσει ή να αναστείλει οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών και των προδιαγραφών των προϊόντων που περιγράφονται ή απεικονίζονται στον Ιστότοπο, προσωρινά ή μόνιμα, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη.

 

Πλήρης συμφωνία

Αυτή η συμφωνία και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας και της κατανόησης μεταξύ εσάς και της ΜΟΒΙΑΚ σε σχέση με το θέμα και αντικαθιστούν όλες τις προγενέστερες ή σύγχρονες ανακοινώσεις και προφορικές ή γραπτές προτάσεις μεταξύ των μερών όσον αφορά το θέμα αυτό. Μια τυπωμένη εκδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης είναι παραδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται ή σχετίζονται με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου στην ίδια έκταση και υπόκεινται στους ίδιους όρους όπως και άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργήθηκαν αρχικά και διατηρήθηκαν σε έντυπη μορφή. Οποιαδήποτε αιτία παρέμβασης μπορεί να έχετε σε σχέση με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου θα πρέπει να ξεκινήσετε μέσα σε ένα (1) έτος από την εμφάνιση της αξίωσης ή της αιτίας της ενέργειας. Εάν κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ.

 

Άλλα

Ορισμένες δυνατότητες που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο απαιτούν εγγραφή. Καταχωρίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να παρέχετε αληθής, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας. Ορισμένες λειτουργίες σε αυτόν τον ιστότοπο απαιτούν τη χρήση κωδικού πρόσβασης. Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του κωδικού πρόσβασής σας. Συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δηλώσεις που έγιναν και για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν μέσω της χρήσης του κωδικού πρόσβασής σας. Εάν έχετε οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ή να γνωρίζετε οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού σας, ενημερώστε αμέσως την ΜΟΒΙΑΚ. Η ΜΟΒΙΑΚ μπορεί να υποθέσει ότι οποιαδήποτε επικοινωνία λαμβάνει με τον κωδικό σας έχει γίνει από εσάς εκτός εάν λάβει διαφορετική ειδοποίηση.

 

Εάν κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης κρατείται από δικαστήριο ή άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι διατάξεις αυτές περιορίζονται ή εξαλείφονται στο ελάχιστο αναγκαίο βαθμό και αντικαθίστανται από έγκυρη διάταξη που ενσωματώνει καλύτερα την πρόθεση των παρόντων Όρων Χρήσης, ώστε οι παρόντες Όροι Χρήσης να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και άμεση επίδραση. Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ΜΟΒΙΑΚ όσον αφορά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και οι τυχόν και όλες οι άλλες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες ή συμφωνίες που υπήρχαν προηγουμένως μεταξύ σας και της ΜΟΒΙΑΚ σε σχέση με αυτή τη χρήση αντικαθίστανται και ακυρώνονται. Εκτός από ό, τι προβλέπεται σε μια συμφωνία αγοράς που συνάπτετε με τη ΜΟΒΙΑΚ, η ΜΟΒΙΑΚ δεν θα δεχτεί οποιεσδήποτε αντίθετες προσφορές/προτάσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης και όλες αυτές οι προσφορές/προτάσεις απορρίπτονται κατηγορηματικά. Η αποτυχία της ΜΟΒΙΑΚ να επιμείνει ή να επιβάλει την αυστηρή εκτέλεση αυτών των Όρων Χρήσης δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από τη ΜΟΒΙΑΚ σε οποιαδήποτε διάταξη ή οποιουδήποτε δικαιώματος που πρέπει να επιβάλει τους παρόντες Όρους Χρήσης και καμία συμπεριφορά μεταξύ ΜΟΒΙΑΚ και εσάς ή άλλο μέρος θεωρείται ότι τροποποιεί οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν πρέπει να αναλύονται ή να ερμηνεύονται ώστε να παρέχουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα μέσα σε τρίτους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδιαφερόμαστε για το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Θέλουμε να σας εξηγήσουμε λεπτομερώς τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει για την προστασία του απορρήτου σας, ώστε να αισθάνεστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας («προσωπικές πληροφορίες») και τις οποίες εμπιστεύεστε σε εμάς, και να κατανοήσετε το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας προσφέρουμε όσο γίνεται καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να κάνετε  χρήση της φόρμας επικοινωνίας του site, να εγγραφείτε σαν χρήστης ή να αποστείλετε κάποιο βιογραφικό

Σκοπός επεξεργασίας

Οι προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και τους υπαλλήλους μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται προσωπικές πληροφορίες είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι παροχείς υπηρεσιών μας απαιτείται να διατηρούν απόρρητες τις προσωπικές σας πληροφορίες και να μην τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εμάς.

Cookies και Webbeacons

Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστότπου. Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Δείτε τη σελίδα cookie policy

Οι επισκέπτες των ιστοτόπων μας χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά πλοήγησης στο διαδίκτυο και διαφορετικούς υπολογιστές. Προκειμένου να διευκολύνουμε περισσότερο τις επισκέψεις σας με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, καταγράφουμε αυτόματα τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, καθώς και το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του επισκέπτη. Επίσης, καταγράφουμε το συνολικό αριθμό επισκεπτών του ιστοτόπου μας με τρόπο αθροιστικό, ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε και να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν πραγματοποιείται εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν εάν περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν συγκεκριμένες λειτουργίες ή τμήματα του ιστοτόπου από άλλα, γεγονός που μας βοηθά να διατηρούμε τον ιστότοπο μας ενημερωμένο με νέο υλικό που είναι ενδιαφέρον για την πλειονότητα των επισκεπτών μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στους ιστοτόπους μας;

Η τεχνολογία των cookies μας βοηθά να παράσχουμε υλικό που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα ενός επισκέπτη και μας επιτρέπει να διευκολύνουμε για χάρη των επισκεπτών μας την εγγραφή και συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς και την πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες που διατίθενται στον ιστότοπο μας. Όπου επιτρέπεται, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να συσχετίσουμε προσωπικές πληροφορίες με κάποιο αρχείο cookie.

Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies;

Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. (Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies.).

Τι είναι τα webbeacons και πώς τα χρησιμοποιούμε;

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες και τα ενημερωτικά e-mail μας μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στους ιστοτόπους επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τις σελίδες μας. Η χρήση τους στα e-mail προώθησης προϊόντων και στα ενημερωτικά δελτία, μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους εγγεγραμμένους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους καταναλωτές μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

 

Αποθήκευση δεδομένων

Αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να επιτελεσθεί μια υπηρεσία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προνοιών του νόμου, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η εμπορική ή η φορολογική νομοθεσία.

Ασφάλεια

Η ΜΟΒΙΑΚ εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συνέλεξε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.  Όπου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, η πληροφορία θα διακινείται υπό κρυπτογραφημένη μορφή ώστε να αποφεύγεται η όποια κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων εκ μέρους του όποιου τρίτου.  Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.

Δικαιώματα υποκείμενων

Τα κύρια δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων είναι τα εξής:

α) το δικαίωμα πρόσβασης · β) το δικαίωμα διόρθωσης · γ) το δικαίωμα διαγραφής · δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας · ε) το δικαίωμα αντίρρησης στη μεταποίηση, στ’) το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων · (ζ) το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή · και η) το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης. Για να μπορέσετε να εξασκήσετε αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr [at] Mobiak.gr. Η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ολοκληρώνεται εκτός και αν υποχρεούμαστε από τη νομοθεσία να διατηρήσουμε καταγεγραμμένες τις πληροφορίες.

Τροποποιήσεις

Μπορεί να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Θα σας ειδοποιήσουμε για  αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπο μας.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις, παρακαλούμε να τις απευθύνετε στη παραπάνω διεύθυνση επικοινωνίας.  Οι συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικότερα, καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων.  Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα της Εταιρείας να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.

 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.

Εγγραφή
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;