ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κεντρικές Εγκαταστάσεις - Παραγωγή, Αποθήκες, Διοίκηση

Χανιά Κρήτης

Κεντρικές Εγκαταστάσεις στα Χανιά της Κρήτης (Εργοστάσιο Καθιανά, Ακρωτηρίου 32.000m²)

Εργοστάσιο Παραγωγής – Εμφιάλωσης Αερίων. Διακρίνονται οι Κρυογενικές Δεξαμενές (3 Οξυγόνου, 1 Αζώτου, 1 Argon, 2 Διοξειδίου του Άνθρακα)

 

Μηχανήματα-Εξοπλισμός

 • Αυτόματη Μονάδα Συναρμολόγησης – Επανελέγχου Πυροσβεστήρων

 

Στάδια Παραγωγικής Διαδικασίας:

 • Αυτόματη Πλήρωση Ξηράς Σκόνης, Αφρού, Νερού και ABF-Wet Chemical
 • Δόνηση κατά την Πλήρωση
 • Κοχλίωση Κλείστρου
 • Πλήρωση με Προωθητικό Αέριο (μείγμα Αζώτου – Ηλίου)
 • Μηχάνημα Ελέγχου Διαρροής Προωθητικού Αερίου (μείγμα Αζώτου -Ηλίου) με Υπερευαίσθητο Ανιχνευτή Ηλίου σύμφωνα με Ευρωπαϊκά Πρότυπα
 • Μηχάνημα Μεταξοτυπίας: Δυνατότητα Ανεξίτηλης Εκτύπωσης Οδηγιών Χρήσης – Συντήρησης σε Πυροσβεστήρες.
 • Τμήμα Χειροκίνητης Μονάδας Επανελέγχου Πυροσβεστήρων
 • Αποθήκη Πρώτων Υλών & Ειδών Εμπορίας στην Κρήτη
 • Χώρος Αποθήκευσης Πυροσβεστικής Σκόνης σε σακιά 1 tn, για την Τροφοδότηση της Αυτόματης Μονάδας Συναρμολόγησης – Επανελέγχου Πυροσβεστήρων
 • Αυτόματη Επικόλληση Ετικετών
 • Μονάδα Αυτόματης Εμφιάλωσης Αερίων (Ιατρικού και Βιομηχανικού Οξυγόνου, Αζώτου, Argon, Μειγμάτων όπως IG 541, IG 55, Banarg κ.ά.)
 • Μηχάνημα Υδραυλικής Δοκιμής 6 Θέσεων, για Φιάλες Αερίων και Πυροσβεστήρες

– Μέγιστη Πίεση Δοκιμής 450 bar

– Μέγιστη Παραγωγική Δυνατότητα 30 Φιάλες / ώρα

 

 • Ξηραντήριο – Στεγνωτήριο Φιαλών και Πυροσβεστήρων που προέρχονται από το Μηχάνημα Υδραυλικών Δοκιμών
 • Χημείο: Διαθέτει Όργανα Ποιοτικού Ελέγχου και Ανάλυσης Αερίων καθώς και Ξηράς Σκόνης, Αφρού κ’ ABF-Wet Chemical.
 • Ξηραντήριο – Στεγνωτήριο Φιαλών και Πυροσβεστήρων που προέρχονται από το Μηχάνημα Υδραυλικών Δοκιμών
 • Μηχάνημα Εξωτερικού Καθαρισμού και Βαφής Φιαλών Αερίων και Πυροσβεστήρων
 • Γραφείο Προέδρου
 • Μηχάνημα Κοχλίωσης – Αποκοχλίωσης Κλείστρων Φιαλών Αερίων και Πυροσβεστήρων
 • Τμήμα Εμφιάλωσης Διοξειδίου του Άνθρακα με τέσσερις Σταθμούς Πλήρωσης
 • Αίθουσα Συνεδριάσεων – Έκθεση Προϊόντων