ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ

Εισαγωγή

Η εταιρία μας λειτουργεί από το 1977 εως και σήμερα ακατάπαυστα. Η μορφή και η λειτουργική δομή της έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια, διαρκώς εμπλουτιζόμενη από νέες δραστηριότητες. Σε όλα αυτά τα χρόνια όμως, έχουν μείνει σταθερές οι αξίες της οικογένειάς μου για βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρίας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας αλλά και τη δημιουργία
εργασιακού περιβάλλοντος που θα διέπεται από ειλικρινείς και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ μας. Κοινή είναι η πεποίθηση της οικογένειάς μου για την μετάδοση σταθερών αξιών προς όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως οι αξίες αυτές να αντικατοπτρίζονται διαρκώς μέσα από τις σχέσεις και τις επαφές του εργασιακού δυναμικού της εταιρίας με όλους τους εμπλεκόμενους: πελάτες, προμηθευτές και κρατικούς λειτουργούς. Για τον λόγο αυτό και ανέλαβα την πρωτοβουλία για τη θέσπιση και καταγραφή των αξιών αυτών που επιθυμώ να πρεσβεύουμε όλοι, σε αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύω ότι, το παρακάτω κείμενο αποτυπώνει όλα όσα η οικογένειά μου τόσα χρόνια δηλώνει με έργα, μέσω της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και ο καθένας από εσάς είναι σημαντικό να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να συμμορφωθείτε πλήρως με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να περιφρουρήσετε την τήρηση του Κώδικα αλλά και να αναφέρετε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία πιστεύετε εύλογα ότι αντιβαίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας μας.
Η φήμη της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. βρίσκεται στα χέρια καθενός από εμάς. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεχή σας αφοσίωση στις κοινές μας αξίες και τη δεοντολογική σας ηγεσία, που είναι κρίσιμης σημασίας για τη συνέχιση της επιχειρηματικής μας επιτυχίας.

Η ΜΟΒΙΑΚ δεσμεύεται ως προς τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους κατά της διαφθοράς σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται και για την εξασφάλιση της μείωσης των ευκαιριών για διαφθορά και δωροδοκία στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο κινδύνου.

Σβουράκης Εμμανουήλ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ιδιοκτήτης ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.


Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. έχει θεσπίσει τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας με στόχο αυτός να καθοδηγεί τις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας και τις εταιρικές μας αξίες. Πιστεύουμε ότι όλες οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στηρίζονται στην ευθύτητα, την υπευθυνότητα και τη συμμόρφωση.

Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνουμε τα επιχειρηματικά μας αποτελέσματα είναι εξίσου σημαντικός με την επίτευξή τους. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ισχύει για όλους τους ανθρώπους της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων, των Στελεχών και όλων των υπαλλήλων της Εταιρίας αλλά και των θυγατρικών της σε όλο τον κόσμο.

Οι συνεργάτες και οι προμηθευτές μας υπόκεινται επίσης σε αυτές τις απαιτήσεις, καθώς η τήρηση του Κώδικα αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους μαζί μας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. είναι δομημένος έτσι ώστε να αντανακλά τις προσδοκίες των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων μερών (stakeholders).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι άτομα με διαρκές ενδιαφέρον για την εταιρεία μας. Είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι αγορές – οι πελάτες που είναι ικανοποιημένοι και νιώθουν ότι τους καταλαβαίνουμε, οι προμηθευτές που μας εκτιμούν γιατί είμαστε απαιτητικοί αλλά δίκαιοι, και οι αγορές, στις οποίες διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο. Οι μέτοχοι – που περιμένουν από τον οργανισμό μας να μεγιστοποιήσει την αξία της επένδυσής τους. Οι εργαζόμενοι – που δουλεύουν με ενθουσιασμό και υπερηφάνεια επειδή νιώθουν πρόκληση αλλά και ότι τους εκτιμούν. Οι κοινότητες – στις οποίες ο ρόλος μας είναι πρακτικός και θετικός.

Η διοίκησή μας είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι είμαστε οι καλύτεροι στην κατηγορία μας σε ό,τι αφορά στη συμμόρφωση σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Κάθε υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την επίδειξη ακεραιότητας και ηγεσίας με τη συμμόρφωσή του/ της προς τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας, των πολιτικών της Εταιρίας και όλων των ισχυόντων νόμων.

Τα πρότυπα για τους διευθυντές είναι υψηλότερα;

Τα άτομα που κατέχουν ρόλους διευθυντή ή προϊσταμένου, ανάλογα με τη θέση τους στην εταιρεία και τις αντίστοιχες ευθύνες τους, αναμένεται:

– Να υποστηρίζουν και να προάγουν ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η ηθική συμπεριφορά αναγνωρίζεται, εκτιμάται και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

– Να εξασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενοί τους και οι ομάδες τους κατανοούν και ακολουθούν τον κώδικα και έχουν τους πόρους να το κάνουν.

– Να υποστηρίζουν τους εργαζομένους που εγείρουν καλή τη πίστει ερωτήματα ή απορίες πάνω σε ηθικά ζητήματα. – Να παρακολουθούν και να επιβάλλουν με συνέπεια τα πρότυπα που καθορίζονται στον κώδικα.

– Να δίνουν το καλό παράδειγμα και να ενθαρρύνουν τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

Ο παρών κώδικας δεν υποκαθιστά την ευθύνη σας για τη διαμόρφωση ορθών κρίσεων χρησιμοποιώντας κοινή λογική, επιδεικνύουμε δέσμευση σε μια κουλτούρα που προάγει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα δεοντολογίας.

Πριν προχωρήσετε σε μια συγκεκριμένη ενέργεια, ρωτήστε τον εαυτό σας: • Είμαι εξουσιοδοτημένος/η να το κάνω αυτό;

• Είναι αυτή η ενέργεια το σωστό πράγμα;

• Είναι αυτή η ενέργεια νόμιμη και συνεπής με τον Κώδικα Δεοντολογίας ή με άλλες πολιτικές;

• Θα ήμουν υπερήφανος/η εάν ανέφερα αυτήν την ενέργεια σε κάποιον που σέβομαι;

• Θα βελτιώσει αυτή η ενέργεια περαιτέρω τη φήμη της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ως μια ηθική Εταιρία.

Εάν η απάντηση σε οποιαδήποτε απ’ αυτές τις ερωτήσεις είναι ΟΧΙ, ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας ή οποιουδήποτε προτύπου, πολιτικής, ή διαδικασίας της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., θα πρέπει να συζητήσετε την εν λόγω κατάσταση με τον Προϊστάμενό σας, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) ή τον εκπρόσωπο της Διοίκησης (Πρόεδρο της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.).

Δεν θα ληφθεί οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε ατόμου που υποβάλλει παράπονα/καταγγελίες, αναφορές, που συμμετέχει ή βοηθά στην έρευνα ενδεχόμενης παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας, εκτός εάν ο εν λόγω ισχυρισμός έχει γίνει βάσει πληροφοριών που ήταν σκόπιμα ψευδείς. Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. θα διατηρήσει την εμπιστευτικότητα όλων των καταγγελιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο Κώδικας διατίθεται online και έχει μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα.

Χώρος Εργασίας - Εργασιακές Σχέσεις

Όλες οι συναλλαγές σας με τους συναδέλφους σας, τους υφισταμένους και προϊσταμένους σας, πρέπει να διεξάγονται σε ένα κλίμα συνεργασίας, όπου η συμπεριφορά καθενός διέπεται από μια βασική δέσμευση στη δεοντολογική συμπεριφορά και στην επιτυχία της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. Οι σχέσεις σας με όσους συνεργάζεστε θα πρέπει να είναι αυτές ενός μέλους μιας ομάδας που κερδίζει. Άτομα που συνεργάζονται αρμονικά και με εστίαση σε ένα σύνολο κοινών σκοπών, αποτελούν την καθοδηγητική δύναμη πίσω από την επιτυχία μας. Για να λειτουργήσει αυτή η δυναμική ομαδική σχέση, κάθε άτομο πρέπει να ανταποκρίνεται στις ευθύνες του/της – και να νιώθει τη βεβαιότητα ότι και οι άλλοι θα κάνουν το ίδιο. Αυτό σημαίνει την παροχή αναγκαίας υποστήριξης στους άλλους, σε κάθε επίπεδο, για να φέρουν σε πέρας την οποιαδήποτε εργασία. Κανένα άτομο ή επιχειρηματική μονάδα δεν πρέπει να τοποθετεί τις δικές του/της προτεραιότητες πάνω απ’ αυτές τις Εταιρίας. Οι σχέσεις σας με τους συνεργάτες ή τους υφισταμένους σας πρέπει να προάγουν τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση προβάλλοντας το παράδειγμα τιμιότητας, αμεροληψίας και ακεραιότητας στη συνεργασία με τους άλλους. Ως ηγέτης, έχετε την ευθύνη για τον σαφή καθορισμό προτύπων απόδοσης και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει την ομαδική εργασία.

Επικοινωνία

Ενθαρρύνετε το δημιουργικό και καινοτομικό τρόπο σκέψης και εάν είστε προϊστάμενος, αντιμετωπίζετε τους υφισταμένους σας ως ανεξάρτητα άτομα, παρέχοντάς τους την αναγκαία ελευθερία για να φέρουν σε πέρας τις εργασίες τους. Παρέχετε υποδείξεις για βελτίωση της απόδοσης. Η σχέση σας με τον προϊστάμενό σας πρέπει να διέπεται από αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη. Εσείς και ο προϊστάμενός σας αποτελείτε μία ομάδα με κοινό σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί από την Εταιρία για τη μονάδα σας. Είστε εξ ίσου υπεύθυνος με τον προϊστάμενό σας για τη διασφάλιση ανοικτής και ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ σας. Αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες όσο πιο συχνά μπορείτε. Χρησιμοποιείτε καινοτομικούς τρόπους στην επίλυση προβλημάτων. Η συνεργασία σας και η δημιουργικότητά σας είναι σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της μονάδας σας και της Εταιρίας.

Εργαζόμενοι

Σε ζητήματα απασχόλησης, αποτελεί πολιτική μας να:

• Επιλέγουμε, διορίζουμε και αποζημιώνουμε όλους τους ανθρώπους της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. βάσει των προσόντων τους για την εργασία που πρέπει να διεξαχθεί και χωρίς διακρίσεις λόγω υλής, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, χρώματος, φύλου, ταυτότητας φύλου, ηλικίας, υπηκοότητας, σεξουαλικών προτιμήσεων, οικογενειακής κατάστασης, ανικανότητας, ή οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών που προστατεύονται από το νόμο.
• Μη χρησιμοποιούμε παιδιά για τις εργασίες μας. Η παιδική εργασία καθορίζεται ως η πρόσληψη οποιουδήποτε ατόμου ηλικίας κατώτερης από την ελάχιστη επιτρεπόμενη από το νόμο στη σχετική περιοχή δικαιοδοσίας, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα προσλάβουμε εν γνώσει μας άτομο ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών.
• Παρέχουμε ένα χώρο εργασίας που καλωσορίζει την ποικιλομορφία και επιτυγχάνει την υπεροχή μέσω προσέλκυσης και διατήρησης ανθρώπων από κάθε υπόβαθρο στο εργατικό μας δυναμικό.
• Παρέχουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και διάκρισης / προαγωγής που επιτρέπουν την ανάπτυξη και την προαγωγή της σταδιοδρομίας (καριέρας) για όλους τους ανθρώπους της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

• Διεξάγουμε αξιολογήσεις απόδοσης που παρέχουν ειλικρινή και ακριβή ανατροφοδότηση.
• Ενθαρρύνουμε τα αμφίδρομα σχόλια και τις συζητήσεις μας καθώς και την ανασκόπηση των αξιολογήσεων από τα υψηλότερα επίπεδα διεύθυνσης.
• Αποζημιώνουμε την απόδοση και να αναγνωρίζουμε και ανταμείβουμε τις συνεισφορές από άτομα και ομάδες που υπερβαίνουν τα τυπικά τους εργασιακά καθήκοντα.
• Απαγορεύουμε τη σεξουαλική ή άλλου τύπου παρενόχληση των ανθρώπων της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. από οποιονδήποτε άλλο στο χώρο εργασίας, ή κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
• Αποφεύγουμε τη μεροληπτική συμπεριφορά ή έστω και την υπόνοιά της στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρία.
• Σεβόμαστε το ιδιωτικό απόρρητο ενός ατόμου και να συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες των υπαλλήλων μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο και σύμφωνα με τους νόμους των χωρών στις οποίες εργαζόμαστε.
• Καταβάλλουμε προσπάθειες για την εξάλειψη ενδεχομένων κινδύνων από το χώρο εργασίας και να παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον για τους ανθρώπους της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. και να καταβάλλουμε προσπάθειες για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και πρότυπα επαγγελματικής ασφαλείας και υγείας.
• Βοηθούμε στη διατήρηση ενός ασφαλούς, υγιεινού και παραγωγικού χώρου εργασίας για όλους τους ανθρώπους της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. και άλλους, απαγορεύοντας:
– την κατοχή, χρήση, πώληση ή μεταφορά παράνομων ουσιών/ναρκωτικών ή εργαλείων χρήσης ναρκωτικών στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας ή κατά το χρόνο εργασίας για την Εταιρία
– τη διεξαγωγή εργασιών της Εταιρίας υπό την επιρροή αλκοόλ
– την κατοχή ή χρήση όπλων ή πυρομαχικών στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας ή κατά τη διεξαγωγή εργασιών της Εταιρίας βάσει της τοπικής νομοθεσίας. Η κατοχή ενός όπλου μπορεί να εξουσιοδοτηθεί για το προσωπικό ασφαλείας όταν η εν λόγω κατοχή καθορίζεται αναγκαία για τη διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας των υπαλλήλων της Εταιρίας και
– την άμεση αναφορά στη διεύθυνση οποιουσδήποτε περιστατικού χρήσης ή κατοχής
– παράνομων ουσιών / ναρκωτικών, οινοπνευματωδών ή όπλων.

Συγκρούσεις Συμφερόντων

Η κρίση σας είναι ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα που έχετε. Πρέπει να αποφεύγετε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συσχετισμό που έρχεται σε σύγκρουση με την άσκηση της ανεξάρτητης κρίσης σας η φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν, για το καλύτερο συμφέρον της Εταιρίας. Οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί να προκύψουν σε πολλές καταστάσεις. Είναι αδύνατο να τις καλύψουμε όλες στο παρόν έγγραφο και δεν θα είναι πάντα εύκολο να κάνετε το διαχωρισμό μεταξύ κατάλληλης και ακατάλληλης δραστηριότητας. Όταν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε το προϊστάμενο σας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της μονάδας σας πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Οι ακόλουθες οδηγίες ισχύουν για τις περισσότερες κοινές καταστάσεις συγκρούσεων συμφερόντων:

Επενδύσεις
Μην προχωρείτε σε οποιεσδήποτε επενδύσεις που μπορεί να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές σας αποφάσεις. Η πολιτική της Εταιρίας απαγορεύει στους ανθρώπους της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. να κατέχουν μετοχές ή ιδιοκτησιακά συμφέροντα σε οποιαδήποτε εταιρία η οποία αποτελεί ανταγωνιστή ή συνεργάτη της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. Αυτή η απαγόρευση δεν ισχύει για την κατοχή μικρών ποσών (γενικά κάτω του 1%) των μετοχών μιας εισηγμένης εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι η επένδυση δεν είναι τόσο σημαντική οικονομικά ώστε να δημιουργήσει την υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων. Εάν είχατε κάνει ενδεχομένως απαγορευμένες επενδύσεις πριν τη συνεργασία σας με την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., αναφέρετε τα σχετικά γεγονότα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Οικογένεια
Ειδοποιήστε το προϊστάμενο σας και λάβετε έγκριση από το Τμήμα σας ή τον προϊστάμενο εργασιών σας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο πριν διεξάγετε επιχειρήσεις εκ μέρους της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
με οποιαδήποτε εταιρία στην οποία εσείς, ή μέλος του στενού σας οικογενειακού περιβάλλοντος, έχετε ιδιοκτησιακό συμφέρον τέτοιο ώστε να μπορεί να ωφεληθείτε με οποιονδήποτε τρόπο μέσω των δικών σας ενεργειών ή των ενεργειών του εν λόγω μέλους της οικογενείας σας.
Άλλη εργασία
Μην εργάζεστε για ανταγωνιστή όταν εργάζεστε για την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ή μη διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία ή παρέχετε βοήθεια σε οποιονδήποτε τρίτο, η οποία εργασία ή παροχή βοήθειας θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοσή σας ή την κρίση σας στην εργασία σας εντός ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. Μη χρησιμοποιείτε την επωνυμία, τις εγκαταστάσεις ή τα υλικά της Εταιρίας για εξωτερική εργασία που δεν σχετίζεται με την εργασία σας στην ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. χωρίς εξουσιοδότηση από το Τμήμα σας ή τον προϊστάμενο εργασιών σας.
Προσωπικά ζητήματα
Αν και αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. για ελεύθερο συσχετισμό με όσους συναντούν στο περιβάλλον εργασίας τους, πρέπει εντούτοις να χρησιμοποιούμε την κρίση μας για να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω σχέσεις δεν επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση στην εργασία, την ικανότητα επίβλεψης άλλων, ή το ίδιο το περιβάλλον εργασίας. Οποιαδήποτε συμπεριφορά στο χώρο εργασίας που προκύπτει από «ρομαντική» σχέση ή φιλία μεταξύ υπαλλήλων μπορεί να είναι ακατάλληλη εάν η συμπεριφορά δημιουργεί εχθρικό ή μη φιλικό περιβάλλον εργασίας για άλλους. Απαγορεύεται η μεροληψία ή η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων βάσει συναισθημάτων, συμμαχιών, ή οποιασδήποτε φιλίας, αντί των συμφερόντων της Εταιρίας. Άτομα που διατηρούν προσωπικές σχέσεις ή φιλίες πρέπει να χρησιμοποιούν διακριτικότητα, καλή κρίση και ευαισθησία. Να έχετε συνείδηση του γεγονότος ότι κάποιο άλλο μέλος από το δικό σας οικιακό περιβάλλον μπορεί να προσληφθεί σε θέση που θα μπορούσε να δημιουργήσει, ή να υπονοεί τη δημιουργία σύγκρουσης συμφερόντων. Εάν προκύψει μια τέτοια κατάσταση, πρέπει να συμβουλευτείτε το προϊστάμενο σας, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας για σχετική καθοδήγηση.
Διοικητικά Συμβούλια
Λάβετε έγκριση από τον Πρόεδρο / Διευθύνοντα Σύμβουλο, πριν συμφωνήσετε να υπηρετήσετε σε οποιοδήποτε Διοικητικό Συμβούλιο ή παρόμοιο σώμα για εξωτερική επιχείρηση ή κρατική υπηρεσία. Η υπηρεσία σε Διοικητικό Συμβούλιο για επαγγελματικό ή σχετικό με εργασία μη κερδοσκοπικό οργανισμό πρέπει να εγκριθεί εκ των προτέρων από τον Προϊστάμενό σας.

Ιδιοκτησιακές Πληροφορίες της Εταιρίας

Τα εμπορικά μυστικά της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., άλλες ιδιοκτησιακές πληροφορίες και το μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών της δεδομένων αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία. Η προστασία αυτών των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της μυστικότητάς τους, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη συνεχιζόμενη ανάπτυξή μας και τη δυνατότητα ανταγωνισμού μας. Ένα εμπορικό μυστικό είναι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σχετικά με τις επιχειρήσεις της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. που δεν είναι γενικά γνωστές ή δεν μπορούν να ανακαλυφθούν εύκολα και για τη διατήρηση της μυστικότητας των οποίων έχει καταβληθεί προσπάθεια. Ωστόσο, και άλλες ιδιοκτησιακές πληροφορίες, όπως η τεχνογνωσία, πρέπει επίσης να προστατεύονται.
Τα εμπορικά μυστικά της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. και άλλες ιδιοκτησιακές πληροφορίες μπορεί να αποτελούνται από οποιονδήποτε τύπο, σχέδιο, συσκευή ή πληροφορία που χρησιμοποιείται στην επιχείρησή μας και που δίνει στην ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. την ευκαιρία να αποκτά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Τα εμπορικά μυστικά και άλλες ιδιοκτησιακές πληροφορίες της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. δεν είναι πάντα τεχνικής φύσης. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν επιχειρηματική έρευνα, σχέδια για νέα προϊόντα, στρατηγικούς στόχους, οποιεσδήποτε μη δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή πληροφορίες τιμολόγησης, καταλόγους υπαλλήλων, πελατών και προμηθευτών, όπως και πληροφορίες σχετικές με απαιτήσεις, προτιμήσεις, επιχειρηματικές συνήθειες και σχέδια πελατών. Αν και όχι πλήρης, αυτός ο κατάλογος υποδεικνύει την ευρεία ποικιλία πληροφοριών που πρέπει να προστατευτούν. Τα εμπορικά μυστικά και άλλες ιδιοκτησιακές πληροφορίες δεν χρειάζεται να είναι καλυμμένα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά δεν πρέπει να γίνονται γενικά γνωστά ή γνωστά στο ευρύ κοινό.

Οι υποχρεώσεις σας σχετικά με τα εμπορικά μυστικά και άλλες ιδιοκτησιακές πληροφορίες της
ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. περιλαμβάνουν:

• Τη μη γνωστοποίηση πληροφοριών σε άλλα άτομα της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. εκτός από περιπτώσεις «αναγκαιότητας γνώσης» ή «αναγκαιότητας χρήσης» τους.
• Τη μη γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών σε άτομα εκτός της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε..
• Τη μη χρήση των εν λόγω πληροφοριών για ίδιο όφελος, ή όφελος ατόμων εκτός της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Εάν αποχωρήσετε ή απολυθείτε από την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., η υποχρέωσή σας για την προστασία των εμπορικών μυστικών της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. και άλλων ιδιοκτησιακών πληροφοριών συνεχίζεται έως ότου οι πληροφορίες καταστούν δημόσια διαθέσιμες ή έως ότου η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. δεν θεωρεί πλέον τις εν λόγω πληροφορίες εμπορικά μυστικά ή ιδιοκτησιακές. Τα ως άνωθεν περιγράφονται και στην σύμβαση εργασίας η οποία υπογράφεται, αναγνωρίζεται, ισχύει και τηρείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κάθε εργαζόμενο. Θα πρέπει επίσης να θυμάστε ότι τυχόν αλληλογραφία, εκτυπωμένα υλικά, ηλεκτρονικές πληροφορίες, έγγραφα ή έντυπα οποιουδήποτε είδους, γνώσεις συγκεκριμένων διαδικασιών, διαδικασίες, ειδικοί τρόποι με τους οποίους διεξάγει επιχειρήσεις η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. – εμπιστευτικοί ή όχι – αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και πρέπει να διατηρούνται στην ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Φυσικά, οι προσωπικές ικανότητες που αποκτούνται ή βελτιώνονται μέσω της εργασίας, αποτελούν προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του ατόμου που αποχωρεί ή απολύεται. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το ποιες πληροφορίες είναι ιδιοκτησιακές ή αποτελούν εμπορικά μυστικά, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Διατήρηση Αξιόπιστων Αρχείων και Αναφορών

Η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας μας και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεών της πρέπει να καταγράφονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου και τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP). Η πολιτική της Εταιρίας, όπως και ο νόμος, απαιτούν από την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. να διατηρεί βιβλία, αρχεία και λογαριασμούς που αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια και αμεροληψία τη φύση των επιχειρηματικών συναλλαγών και τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Η ακεραιότητα των λογιστικών και χρηματοοικονομικών αρχείων της Εταιρίας βασίζεται στην ακρίβεια και πληρότητα των βασικών καταχωρίσεων υποστήριξης των πληροφοριών στα βιβλία λογαριασμών της Εταιρίας.

Όλοι όσοι συμμετέχουν στη δημιουργία, επεξεργασία και καταγραφή αυτών των πληροφοριών θεωρούνται υπεύθυνοι για την ακεραιότητά τους. Κάθε λογιστική ή χρηματοοικονομική καταχώριση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει επακριβώς τα στοιχεία που περιγράφονται από τις υποστηρικτικές πληροφορίες. Δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε απόκρυψη πληροφοριών από τη διεύθυνση, ή από τους εσωτερικούς ή ανεξάρτητους ελεγκτές της Εταιρίας.

Καμία πληρωμή εκ μέρους της Εταιρίας δεν θα εγκριθεί ή πραγματοποιηθεί με την πρόθεση ή κατανόηση ότι οποιοδήποτε μέρος της εν λόγω πληρωμής θα χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό εκτός απ’ αυτόν που περιγράφεται από τα έγγραφα που υποστηρίζουν την πληρωμή. Δεν πρέπει να καταχωρούνται ψευδείς ή παραπλανητικές εγγραφές σε οποιαδήποτε βιβλία ή αρχεία της Εταιρίας για οποιονδήποτε λόγο και δεν επιτρέπεται η καθιέρωση, κτήση, ή διατήρηση οποιουδήποτε κεφαλαίου, περιουσιακού στοιχείου ή λογαριασμού της Εταιρίας για οποιονδήποτε σκοπό εκτός εάν το εν λόγω κεφάλαιο, περιουσιακό στοιχείο ή λογαριασμός αντικατοπτρίζεται ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.- κατάλληλα στα βιβλία και αρχεία της Εταιρίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία για οποιονδήποτε παράνομο ή ακατάλληλο σκοπό. Οι διευθυντές και άλλα στελέχη, υπεύθυνοι για την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, πρέπει να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι εταιρικές χρηματοοικονομικές πολιτικές της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

Οι εγγραφές των εσόδων και εξόδων πρέπει να καταχωρούνται εγκαίρως. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού πρέπει να καταγράφονται και να αξιολογούνται κατάλληλα. Επιπλέον, όσοι είναι υπεύθυνοι ή εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής εγγράφων στην Επιτροπή Αξιόγραφων και Χρηματιστηρίων της Ελλάδας και σε άλλες υποβολές εγγράφων που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή άλλες συνδιαλλαγές με την επιχειρηματική ή χρηματοοικονομική κοινότητα, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω υποβολές εγγράφων και συνδιαλλαγές περιέχουν γνωστοποιήσεις που είναι πλήρεις, δίκαιες, ακριβείς, έγκαιρες και κατανοητές. Εάν διαπιστώσετε ενδεχόμενη παράλειψη, πλαστογράφηση ή ανακρίβεια στις λογιστικές ή χρηματοοικονομικές καταχωρίσεις, σε βασικά δεδομένα που υποστηρίζουν τις εν λόγω καταχωρίσεις, ή στις εκθέσεις της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. για την Επιτροπή Αξιόγραφων και Χρηματιστηρίων της Ελλάδας ή σε άλλα μέσα επικοινωνίας, ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία των εσωτερικών ελέγχων, θα πρέπει να αναφέρετε αμέσως τις εν λόγω πληροφορίες στο προϊστάμενο σας ή Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.

Περιουσιακά Στοιχεία της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

Τα περιουσιακά στοιχεία, οι εγκαταστάσεις ή οι υπηρεσίες της Εταιρίας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για νόμιμους, κατάλληλους και εξουσιοδοτημένους σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η κλοπή χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων ή υπηρεσιών. Ο εξοπλισμός, τα συστήματα, οι εγκαταστάσεις, οι εταιρικές πιστωτικές κάρτες και τα αναλώσιμα υλικά της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ή για σκοπούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη διεύθυνση. Έχετε προσωπική ευθύνη όχι μόνο για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. για τα οποία είστε υπεύθυνος/η, αλλά και για τη γενική προστασία όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Θα πρέπει να είστε σε κατάσταση εγρήγορσης για οποιεσδήποτε καταστάσεις ή περιστατικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια, ακατάλληλη χρήση ή κλοπή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και θα πρέπει να αναφέρετε όλες τις εν λόγω καταστάσεις στο προϊστάμενο σας ή στον Υπεύθυνο Ασφάλειας μόλις τις αντιληφθείτε. Μόνο συγκεκριμένα στελέχη που έχουν οριστεί από τη Διοίκηση, έχουν την εξουσία να προβαίνουν σε δεσμεύσεις που επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας. Δεν πρέπει να προβαίνετε σε δεσμεύσεις που επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας εκτός εάν έχετε κατάλληλη εξουσιοδότηση. Εάν χρειάζεται να διευκρινίσετε την εξουσία σας ή την εξουσία οποιουδήποτε άλλου σχετικά με τη δέσμευση της Εταιρίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον οικονομικό προϊστάμενο της εταιρίας.

Πόροι Τεχνολογίας Πληροφοριών

Πρέπει να χρησιμοποιούμε τους Πόρους Τεχνολογίας Πληροφοριών της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. με υπευθυνότητα και με τρόπο συνεπή προς τον Κώδικα και όλες τις άλλες Οδηγίες της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με συγκεκριμένες τεχνολογίες υπολογιστών, με την προστασία δεδομένων, τις εμπιστευτικές και ιδιοκτησιακές πληροφορίες και τα πνευματικά δικαιώματα. Οι Πόροι Τεχνολογίας Πληροφοριών της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. περιλαμβάνουν κάθε εξοπλισμό υπολογιστών που κατέχεται, μισθώνεται, ή ενοικιάζεται από την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., ανεξάρτητα από την τοποθεσία που βρίσκεται, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των προσωπικών υπολογιστών, των φορητών υπολογιστών και συσκευών τους, των διακομιστών δικτύου και των συσκευών πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο ενδοδίκτυο της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. και στο δίκτυο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης φωνητικό ταχυδρομείο και άλλα φωνητικά συστήματα, μηχανήματα φαξ, τηλέφωνα, ψηφιακούς βοηθούς, άμεσα μηνύματα (instant messaging) και πληροφορίες που αποκτώνται ή λαμβάνονται από ή και διαδίδονται μέσω του διαδικτύου και του ενδοδικτύου της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. Οι «Πόροι Τεχνολογίας Πληροφοριών» περιλαμβάνουν επίσης την πρόσβαση στο δίκτυο και στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. από υπολογιστή που δεν κατέχεται, μισθώνεται ή ενοικιάζεται από την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. (π.χ. από οικιακούς υπολογιστές). Όλοι οι Πόροι Τεχνολογίας Πληροφοριών της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. και περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που δημιουργούνται, αποθηκεύονται, ή μεταδίδονται με τη χρήση των Πόρων Τεχνολογίας Πληροφοριών της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. Οι μόνες πληροφορίες που δεν θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, είναι οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την περιορισμένη προσωπική χρήση των Πόρων Τεχνολογίας Πληροφοριών της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., ή πληροφορίες που φαίνεται ότι δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Οι Πόροι Τεχνολογίας Πληροφοριών της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

Απαγορεύονται οι κάτωθι χρήσεις:

• Παρενοχλητικά, διακρισιακά, δυσφημιστικά, δόλια, ή απειλητικά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων με περιεχόμενο προσβλητικό για οποιαδήποτε φυλή, φύλο, ηλικία, σεξουαλικές προτιμήσεις, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, εθνική καταγωγή, κατάσταση αναπηρίας, εθνικότητα, κατάσταση βετεράνου, ταυτότητα φύλου ή άλλα χαρακτηριστικά που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• Αποστολή, πρόσβαση, ή αποθήκευση οποιασδήποτε μορφής προσβλητικών ή άσεμνων μηνυμάτων ή υλικών.
• Η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων αλλά και με άτομα που δεν ανήκουν στην εταιρία δια μέσου των ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε ώρα εργασίας για θέματα που δεν αφορούν την επιτελούμενη εργασία.
• Μη εξουσιοδοτημένη διανομή των ιδιοκτησιακών, εμπιστευτικών, ή εμπορικών μυστικών της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
• Πρόκληση ή παροχή αδείας για παραβάσεις ασφαλείας ή διακοπές επικοινωνιών δικτύου, ή και ακατάλληλη αποκάλυψη του κωδικού σας πρόσβασης σε άλλους, ή άδεια χρήσης του κωδικού σας πρόσβασης από άλλους.
• Παραβάσεις των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου ή εταιρίας, τα οποία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ή από τη νομοθεσία περί εμπορικών μυστικών, από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή από παρόμοιους νόμους ή κανονισμούς.
• Παραβάσεις των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου οποιουδήποτε προσώπου που προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Επιδίωξη συνεργασίας με οποιονδήποτε εξωτερικό οργανισμό, επιχείρηση ή σκοπό που δεν σχετίζεται με την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, οποιωνδήποτε εμπορικών, θρησκευτικών, ή πολιτικών οργανισμών, επιχειρήσεων ή σκοπών. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα παρακολούθησης του εξοπλισμού, συστημάτων και δραστηριοτήτων δικτύου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωνητικού ταχυδρομείου και διαδικτύου, καθώς και οποιωνδήποτε αποθηκευμένων πληροφοριών, σε κατάλληλες περιπτώσεις και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Επιπλέον, για τις απαιτήσεις λειτουργιών συντήρησης, ασφαλείας, επιχειρήσεων, όπως και για τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, εξουσιοδοτημένο προσωπικό και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες στους Πόρους Τεχνολογίας Πληροφοριών της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., στην πλήρη έκταση που επιτρέπεται από το νόμο.
Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού της πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη στους Πόρους Τεχνολογίας Πληροφοριών της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., σε οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς εκ των προτέρων κοινοποίηση.

Άμεση και Ανοικτή Επικοινωνία με τη Διοίκηση

Τα στελέχη της εταιρίας μπορούν να έχουν και έχουν, καθημερινή και άμεση επαφή με την ανώτατη διοίκηση. Τη στιγμή που απαιτείται να ληφθούν αποφάσεις, σε περίπτωση που συντρέχει λόγος ενημέρωσης, μέλος της ανώτατης διοίκησης είναι παρόν και διαθέσιμο για την πολύτιμη συμβολή του. Συσκέψεις αλλά και διάλογος μεταξύ των στελεχών και της ανώτατης διοίκησης λαμβάνουν
χώρα τόσο μέσω διαλόγου φυσικής παρουσίας όσο και μέσω χρήσης της τεχνολογίας (e-mail, τηλέφωνο κτλ.). Η στάση αυτή του Δ.Σ. το καθιστά ικανό στο να διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και καθοδήγηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρίας. Το γραφείο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας, βρίσκεται σε κεντρικό χώρο των εγκαταστάσεων και γειτονεύει με τα τμήματα Εισαγωγών, Εξαγωγών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δημοσίων Σχέσεων.

Προμηθευτές και Πελάτες

Ο στόχος μας κατά τη διεξαγωγή των αγορών μας, είναι να διασφαλίσουμε αδιάλειπτες και αξιόπιστες πηγές προμηθειών. Οι ειλικρινείς συνδιαλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές είναι ουσιώδους σημασίας για σταθερές, μακροπρόθεσμες σχέσεις. Έτσι, βλέπουμε τους προμηθευτές μας ως συνεταίρους μας και αναμένουμε απ’ αυτούς να έχουν εύλογα κέρδη από τις εν λόγω συναλλαγές. Παρέχουμε σε όλους τους υποψήφιους προμηθευτές μας αμερόληπτες και ισότιμες ευκαιρίες. Οι αποφάσεις βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως η τιμή και η ποιότητα, καθώς και η αξιοπιστία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή. Απαγορεύεται η παροχή, πίστωση ή λήψη οποιωνδήποτε παράνομων προμηθειών («μιζών»), δωροδοκιών, ή παρόμοιων πληρωμών οποιουδήποτε τύπου. Δεν κάνουμε προσωπικές χάρες σε πελάτες σχετικά με τιμές, διαφημιστικές προσφορές, βοήθεια προώθησης (μάρκετινγκ) προϊόντων, ή τα σχετικά. Τοποθετούμε όλους τους πελάτες μας στην ίδια βάση επιχειρηματικής δεοντολογίας. Οι συνδιαλλαγές με πελάτες και προμηθευτές συζητούνται στην ενότητα του παρόντος Κώδικα που καθορίζει τις ευθύνες μας σύμφωνα με τους νόμους περί ανταγωνισμού.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. κοινοποιείται σε προμηθευτές και συνεργάτες. Ενημερώνονται για τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. και η συνεργασία τους με εμάς οφείλει αντίστοιχα να συμμορφώνεται. Ο Κώδικας της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα μας www.mobiakfire.com.

Δεν Δίδουμε ή Αποδεχόμαστε Ακατάλληλα Δώρα

Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε δεν θα ανεχθεί την εμπλοκή των υπαλλήλων και/ή τρίτων μερών του σε οποιοδήποτε επίπεδο διαφθοράς ή δωροδοκίας. Δεν θα πρέπει να προσφέρετε, άμεσα ή έμμεσα, να δέχεστε, να υπόσχεστε, να πληρώνετε ή να εξουσιοδοτείτε τυχόν δωροδοκία σε οποιονδήποτε αλλοδαπό δημόσιο υπάλληλο με σκοπό να τους επηρεάσετε υπό την ιδιότητά τους ως αλλοδαποί δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξάρτητα από το αν θα αποτελούσε αδίκημα για τον ίδιο τον υπάλληλο να αποδεχθεί τη δωροδοκία εντός μιας αλλοδαπής δικαιοδοσίας.

Εάν σκοπεύετε να δώσετε ή να λάβετε ένα δώρο, μια πληρωμή ή άλλη παροχή με αξία μεγαλύτερη από αμελητέα, τότε πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για έγκριση πριν κάνετε κάτι τέτοιο. Επίσης, έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να αποδεχτείτε μόνο ένα δώρο αμελητέας αξίας από μία πηγή, μία φορά ανά ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που η Εταιρία μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση εάν δεν αποδεχτείτε ένα συγκεκριμένο δώρο η αξία του οποίου μπορεί να υπερβαίνει την αμελητέα, τότε η αποδοχή του δώρου από σας πρέπει να αναφερθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα σας βοηθήσει στον καθορισμό της κατάλληλης διάθεσης. Επιπλέον, μην προβαίνετε σε διευθετήσεις παροχής ή αποδοχής ενός δώρου, πληρωμής ή άλλης παροχής με αξία μεγαλύτερη από αμελητέα εκ μέρους μέλους της οικογενείας σας, από οποιονδήποτε με τον οποίο η Εταιρία διατηρεί επιχειρηματική σχέση ή από οποιονδήποτε που θα ήθελε να καθιερώσει μια επιχειρηματική σχέση.

Ακολουθήστε αυτό τον κανόνα: Μην αποδέχεστε ποτέ ένα δώρο ή υπηρεσία εάν σας υποχρεώνει σε συμβιβασμούς, ή εάν μπορεί να αποτελεί υπόνοια συμβιβασμού σας. Αυτό δεν περιλαμβάνει περιστασιακά επαγγελματικά γεύματα, τα οποία μπορείτε να ανταποδώσετε με τον ίδιο τρόπο, ή δώρα καθαρά αμελητέας αξίας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν ειδικοί κανόνες που διέπουν την κατάλληλη δεοντολογία για τις συνδιαλλαγές με τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές, τοπικές, ή αλλοδαπές κρατικές αρχές που διαφέρουν από τους κανόνες συνδιαλλαγών με τις μη κρατικές εταιρίες. Γενικά, δεν επιτρέπεται να προσφέρετε σε κρατικούς υπαλλήλους οποιοδήποτε δώρο, φιλοδώρημα ή οποιοδήποτε πράγμα αξίας, συμπεριλαμβανομένων γευμάτων ή ταξιδιών. Οι πληρωμές για έξοδα, φιλοξενία ή επαγγελματική ψυχαγωγία που πραγματοποιούνται από υπαλλήλους, τρίτα μέρη, αναδόχους ή άλλα πρόσωπα πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική των δώρων και φιλοξενίας της ΜΟΒΙΑΚ και να έχετε λάβει προηγούμενη έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Σεβόμαστε τα Εμπορικά Μυστικά και τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες των Άλλων

Αποτελεί πολιτική της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. να μην παραβιάζει εν γνώσει της τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αποτελεί επίσης πολιτική της Εταιρίας να σέβεται τα εμπορικά μυστικά ή άλλες ιδιοκτησιακές πληροφορίες τρίτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε γνώση εμπορικών μυστικών και ιδιοκτησιακών πληροφοριών από πρώην εργοδότες. Εάν προκύψουν οποιαδήποτε ερωτήματα γι’ αυτό το θέμα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Εάν οποιοσδήποτε εκτός της Εταιρίας σας προσεγγίσει με μια εφεύρεση, ανακάλυψη ή ιδέα, είναι σημαντικό να προστατεύσετε την Εταιρία από τυχόν μελλοντική παράβαση ή από χρηματικές αξιώσεις, ειδικά σε περιπτώσεις όπου οι δικές μας προσπάθειες ή οι προσπάθειες των συμβούλων μας είχαν σαν αποτέλεσμα την ίδια εφεύρεση, ανακάλυψη ή ιδέα, που επιθυμούμε να εφαρμόσουμε σε ένα προϊόν της Εταιρίας. Μην επιτρέπετε σε εξωτερικούς τρίτους να αποκαλύπτουν οποιεσδήποτε λεπτομέρειες των εφευρέσεων, ανακαλύψεων, ή νέων ιδεών τους.

Θέτουμε τα Υψηλότερα Δυνατά Πρότυπα για τα Προϊοντα μας

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να διασφαλίζουμε ότι οι καταναλωτές μπορούν να εμπιστεύονται τα προϊόντα της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. για την αξιοπιστία, ποιότητα και εξαιρετική τους απόδοση. Εκτός από το να εξυπηρετούμε το μεγάλο πελατολόγιό μας στις αγορές στις οποίες διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας, πρέπει να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να παράγουμε τα προϊόντα μας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να τα αγοράσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές.

Προϊόντα που πωλούνται από την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. πρέπει όχι μόνο να ανταποκρίνονται σε όλα τα πρότυπα ασφαλείας που καθορίζονται από το νόμο, αλλά και στα δικά μας, συχνά αυστηρότερα, Εταιρικά πρότυπα.

Συμμετέχουμε σε προγράμματα για την παροχή άμεσης βοήθειας στους καταναλωτές σε περιπτώσεις ακατάλληλης μεταχείρισης ή χρήσης των προϊόντων μας. Η υγεία, ασφάλεια και
ευζωία των καταναλωτών αποτελεί μέγιστης σημασίας θέμα για μας και εσείς, ως υπάλληλος της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., έχετε την ευθύνη της άμεσης αναφοράς οποιωνδήποτε ζητημάτων που αντιμετωπίζετε σχετικά με την ποιότητα ή ασφάλεια, στον προϊστάμενο της επιχειρηματικής μονάδας.

Παρέχουμε Ανταπόκριση στους Καταναλωτές

Αν και η εταιρία μας δεν ασχολείται αυτή άμεσα με το λιανικό εμπόριο, εντούτοις παραμένει ανοιχτή σε σχόλια και προβληματισμούς που τυχόν φτάσουν σε εμάς από τους χρήστες των προϊόντων μας. Τα σχόλια αυτά μπορεί να εκφραστούν είτε άμεσα από τους καταναλωτές προς εμάς (π.χ. μέσω κάθε φόρμας επικοινωνίας που έχουμε διαθέσιμη, τηλέφωνο e-mail, ιστοσελίδα κτλ.) αλλά και διαμέσου του δικτύου θυγατρικών εταιριών του ομίλου και των συνεργατών της ανά την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όταν ένας καταναλωτής εκφράσει δυσαρέσκεια, αντιμετωπίζουμε άμεσα το πρόβλημα με ευγενικό και αμερόληπτο τρόπο και καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διατήρηση ή επανάκτηση της καλής πίστης του καταναλωτή και τη συνέχιση της αγοράς των προϊόντων της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

Διαφήμιση

Η διαφήμιση πρέπει να είναι δημιουργική και ανταγωνιστική, αλλά ταυτόχρονα ειλικρινής και ακριβής, όχι παραπλανητική και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαφήμιση πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε στερεότυπα ατόμων που βασίζονται σε παράγοντες όπως η φυλή, η θρησκεία, η εθνική καταγωγή, η εθνικότητα, το χρώμα, το φύλο, η ταυτότητα φύλου, η ηλικία, η υπηκοότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις, η κατάσταση βετεράνου, η οικογενειακή κατάσταση ή η κατάσταση αναπηρίας, ή οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά που προστατεύονται από τη νομοθεσία.
Η διαφήμιση δημιουργεί κάτι περισσότερο από μια εικόνα για το προϊόν. Οικοδομεί τη φήμη μας για βεβαιότητα, αξιοπιστία και φερεγγυότητα. Επιπλέον, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την επιλογή των μέσων στα οποία θα προβληθούν τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Δεν επιτρέπουμε την προβολή των διαφημίσεών μας σε τηλεοπτικά προγράμματα ή σε άλλα μέσα τα οποία κάνουν άφθονη χρήση περιεχομένου βίας ή σεξουαλικού περιεχομένου, ή είναι αντικοινωνικά ή επηρεάζουν αρνητικά τη φήμη των προϊόντων ή της Εταιρίας μας. Τηρούμε πρότυπα εμπορικής αμεροληψίας κατά τη σύνταξη, χρήση και επιλογή διαφημίσεων, εμπορικών σημάτων και σχεδίων, έτσι ώστε τα προϊόντα μας να επιτύχουν βάσει της ίδιας τους της ποιότητας και φήμης, και όχι βάσει μίμησης ή εκμετάλλευσης της καλής πίστης των ανταγωνιστών.

Η εμπορική αμεροληψία απαιτεί:

• Αυστηρή τήρηση των τοπικών νομικών απαιτήσεων σχετικά με τις φαλκιδεύσεις εμπορικών σημάτων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
• Αποφυγή αντιγραφής ευρέως γνωστών εμπορικών σημάτων, σλόγκαν, διαφημιστικών θεμάτων και γραφικών που χρησιμοποιούνται από πολυεθνικές εταιρίες και περιφερειακούς ανταγωνιστές εκτός της περιοχής σας.

 

Συμμορφωνόμαστε με τους Νόμους Περί Ανταγωνισμού

Η πλήρης συμμόρφωση με τους νόμους περί ανταγωνισμού κάθε χώρας και τοποθεσίας όπου διεξάγει επιχειρήσεις η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., αποτελεί πολιτική της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. Ο σκοπός των νόμων περί ανταγωνισμού είναι η προστασία της διαδικασίας του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών. Οι νόμοι περί ανταγωνισμού διασφαλίζουν ότι οι εταιρίες ανταγωνίζονται για την πρόσκτηση εργασιών προσφέροντας χαμηλότερες τιμές, καινοτομικά προϊόντα και καλύτερες υπηρεσίες και ότι δεν παρεμβαίνουν με τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης στην αγορά. Οι νόμοι περί ανταγωνισμού προστατεύουν επίσης τις εταιρίες από «ληστρικές» ή αθέμιτες ενέργειες από δεσπόζουσες εταιρίες, έτσι ώστε το πεδίο του ανταγωνισμού να είναι ανοικτό και δίκαιο για
όλους.

Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. υποστηρίζει τους στόχους των νόμων περί ανταγωνισμού. Πιστεύουμε ότι η Εταιρία αποδίδει καλύτερα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς. Σχεδόν κάθε χώρα έχει καθιερώσει νόμους περί ανταγωνισμού. Αποτελεί ευθύνη σας να παρακολουθείτε και να κατανοείτε τους νόμους στις χώρες που έχετε υπό την εποπτεία σας και να αναζητήσετε καθοδήγηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε κάθε προβληματισμό που μπορεί να έχετε αφού παρουσιάσετε κάθε δυνατότητα χειρισμού της περίπτωσης που σας προβληματίζει.

Πρέπει να τηρείτε το γράμμα και το πνεύμα των ισχυόντων νόμων. Οι νόμοι περί ανταγωνισμού σε όλο τον κόσμο απαγορεύουν συμφωνίες μεταξύ τρεχόντων ή ενδεχομένων ανταγωνιστών οι οποίες βλάπτουν τον ανταγωνισμό. Το κλειδί για τη συμμόρφωση, είναι η ανεξαρτησία. Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες – στην καθιέρωση τιμών, εκπτώσεων, προαγωγών και όρων αγοράς και πώλησης, στην επιλογή πελατών, διανομέων και προμηθευτών και στην επιλογή προϊόντων προς παραγωγή και του τρόπου πώλησής τους. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι μια παράνομη συμφωνία δεν χρειάζεται να είναι επισήμως γραπτή, ή ακόμα και απλώς γραπτή. Μπορεί να είναι προφορική συμφωνία ή να υπονοείται από σειρά επιχειρηματικών συμπεριφορών ή σχολίων σε έγγραφα. Μια συμφωνία δεν χρειάζεται επίσης να έχει εφαρμοστεί επιτυχώς για να είναι παράνομη.

Οι νόμοι περί ανταγωνισμού επιβάλλουν επίσης συγκεκριμένα όρια στις σχέσεις μεταξύ πελατών και διανομέων. Στις περισσότερες χώρες, οποιαδήποτε προσπάθεια στέρησης της ελευθερίας καθορισμού τιμών και των όρων και συνθηκών πώλησης από πελάτες ή διανομείς, ή της καθιέρωσης αδικαιολόγητων περιορισμών στο δικαίωμά τους να ενεργούν ανεξάρτητα, αποτελεί παράβαση των νόμων περί ανταγωνισμού.

Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τους νόμους περί ανταγωνισμού, είναι πολύ σοβαρές για την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. και τους ανθρώπους της. Η παράβαση ορισμένων νόμων περί ανταγωνισμού μπορεί να οδηγήσει σε χρηματικά πρόστιμα, ακόμα και φυλάκιση για τα άτομα που εμπλέκονται και ακόμα μεγαλύτερα πρόστιμα για την Εταιρία. Περαιτέρω, ακόμα και χωρίς ποινική δίωξη, μπορεί να υποβληθούν αστικές μηνύσεις για αποζημίωση εξόδων και έξοδα δικηγόρων.

Κάθε φορά που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το εάν κάποια επιχειρούμενη ενέργεια μπορεί να εγείρει ζητήματα παράβασης των νόμων περί ανταγωνισμού, πρέπει να συμβουλεύεστε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.

Συμμορφωνόμαστε με τους Νόμους Περί Αξιόγραφων

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχετε πληροφορίες σχετικά με την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ή άλλες εταιρίες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο με τις οποίες ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ή διαπραγματεύεται «μη δημόσιες» πληροφορίες – δηλαδή πληροφορίες μη γνωστές στο κοινό – όπως μη δημοσιευμένα (προσωρινά) στοιχεία κερδών, ενδεχόμενες εξαγορές ή πωλήσεις θυγατρικών, σχέδια μάρκετινγκ ή παρουσιάσεις νέων προϊόντων. Οι πληροφορίες θεωρούνται μη δημόσιες έως ότου έχουν γνωστοποιηθεί επαρκώς στο κοινό, δηλ. όταν οι πληροφορίες έχουν γνωστοποιηθεί δημοσίως και έχει περάσει αρκετό διάστημα ώστε οι αγορές Αξιόγραφων να έχουν απορροφήσει πλήρως τις πληροφορίες.

Εάν οι εν λόγω μη δημόσιες πληροφορίες είναι «ουσιώδεις» – δηλαδή πληροφορίες τις οποίες θα λάμβανε υπόψη του ένας συνετός επενδυτής κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων – τότε, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί Αξιόγραφων (κινητών αξιών) και την πολιτική της Εταιρίας:

• Δεν πρέπει να αγοράζετε ή πωλείτε για δικό σας λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου οποιεσδήποτε μετοχές, ομόλογα, ή άλλα αξιόγραφα της εταιρίας (της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ή άλλης) με τα οποία σχετίζονται οι εν λόγω μη δημόσιες πληροφορίες.
• Δεν πρέπει να ενθαρρύνετε ή να υποκινείτε άλλους, στη βάση των εν λόγω μη δημόσιων πληροφοριών, να αγοράζουν ή πωλούν μετοχές, ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα των εν λόγω εταιριών.
• Δεν πρέπει να αποκαλύπτετε τις εν λόγω μη δημόσιες πληροφορίες σε άτομα εκτός της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
• Δεν πρέπει να συζητάτε χωρίς λόγο τις εν λόγω μη δημόσιες πληροφορίες με άτομα εντός της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

Υπάλληλοι ή συνεργάτες της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. με γνώση μη δημόσιων πληροφοριών σχετικά με την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. πρέπει να ασκούν ιδιαίτερη επιμέλεια για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητάς τους και δεν πρέπει να αγοράζουν ή πωλούν μετοχές, ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., ή μετοχές, ομόλογα ή άλλα αξιόγραφα οποιασδήποτε άλλης εμπλεκόμενης εταιρίας, πριν την γνωστοποίηση στο κοινό των εν λόγω μη δημοσίων πληροφοριών και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά από την εν λόγω γνωστοποίηση.
Η εν λόγω απαγόρευση επεκτείνεται επίσης στην άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών (οψιόν). Εάν αποχωρήσετε από την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., η υποχρέωσή σας για διατήρηση της εμπιστευτικότητας των εν λόγω μη δημόσιων πληροφοριών συνεχίζεται έως ότου οι εν λόγω πληροφορίες έχουν γνωστοποιηθεί επαρκώς στο κοινό.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το εάν οι εν λόγω μη δημόσιες πληροφορίες έχουν γνωστοποιηθεί επαρκώς στο κοινό, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και να απέχετε από οποιαδήποτε αγοραπωλησία των επηρεαζόμενων Αξιόγραφων ή από οποιαδήποτε γνωστοποίηση των πληροφοριών έως ότου να ενημερωθείτε ότι οι πληροφορίες δεν είναι ουσιώδεις ή ότι έχουν γνωστοποιηθεί και γίνει αποδεκτές δημοσίως.

Δεν κάνουμε Πολιτικές (Κομματικές) Συνεισφορές

Δεν επιτρέπεται η χρήση κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας για συνεισφορές σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο, σε εγχώριο ή τοπικό επίπεδο ή και στο εξωτερικό. Μια πολιτική συνεισφορά συμπεριλαμβάνει άμεσες συνεισφορές (δηλ. χρήματα) και συνεισφορές σε είδος. Οι συνεισφορές σε είδος συμπεριλαμβάνουν την αγορά δελτίων (εισιτηρίων) εξεύρεσης πόρων, συνεισφορά σε προϊόντα, εθελοντική εργασία από τους ανθρώπους της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ώρες και τη χρήση των εγκαταστάσεων της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. για σκοπούς εξεύρεσης πόρων ή για πολιτικούς σκοπούς. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις συνεισφορές σε είδος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Απαγορεύεται στην Εταιρία να αποζημιώνει ή επιστρέφει χρήματα σε οποιοδήποτε πρόσωπο της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ή σε ιδιώτη που σχετίζεται με την Εταιρία (συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών πολιτικών μεσαζόντων), άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε μορφή, για πολιτικές συνεισφορές που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει το εν λόγω πρόσωπο. Ανεξάρτητα άτομα της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. παραμένουν ελεύθερα να πραγματοποιούν προσωπικές συνεισφορές σε υποψηφίους ή κόμματα της επιλογής τους. Μια προσωπική συνεισφορά, αποτελεί ευθύνη και βάρος του ανεξάρτητου ατόμου που την πραγματοποιεί. Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. δεν θα αποδεχτεί οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση σχετικά με οποιαδήποτε προσωπική συνεισφορά. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προσωπική συνεισφορά που έχει πραγματοποιηθεί με την πρόθεση υποβοήθησης της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ή μιας εκ των συνεργαζόμενων εταιριών της για πρόσκτηση ή διατήρηση εργασιών. Η παρούσα πολιτική δεν περιορίζει την ικανότητα των υπαλλήλων της εταιρείας να πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικές συνεισφορές ή πολιτικές δωρεές ή να συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες, υπό την προσωπική τους ιδιότητα, αλλά οι υπάλληλοι δεν πρέπει να υπονοούν ότι εκπροσωπούν τη εταιρεία.

Η συμμετοχή σε κόμματα ως υποψήφιος/α, σε τοπικό ή και εγχώριο επίπεδο απαγορεύεται χωρίς την ενημέρωση-έγκριση από το Δ.Σ. της εταιρίας.

Συναλλασσόμαστε με Δεοντολογικό Τρόπο με τον Κρατικό Τομέα

Δεν πρέπει να επιδιώκουμε την επιρροή της κρίσης οποιουδήποτε κρατικού υπαλλήλου, ή να υποσχόμαστε δώρα ή άλλες παροχές, ή οποιοδήποτε άλλο παράνομο κίνητρο. Συνεπώς,
είναι σημαντικό να μην προσφέρετε οποιαδήποτε δώρα, ψυχαγωγία ή άλλα αντικείμενα αξίας σε κρατικούς υπαλλήλους, εκτός εάν έχετε λάβει άδεια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Επιπλέον, ορισμένοι νόμοι περί λόμπι μπορεί να απαιτούν από την Εταιρία ή και τα στελέχη της να εγγραφούν και να αναφέρονται ως παράγοντες λόμπι εάν ένα πρόσωπο της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. επικοινωνήσει με κρατικό υπάλληλο με σκοπό τον επηρεασμό νομοθεσίας ή συγκεκριμένες άλλες επίσημες ενέργειες. Εάν εμπλέκεστε σε οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η δέσμευση της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. για νόμιμες και δεοντολογικές συνδιαλλαγές με κρατικούς τομείς, ισχύει για όλο τον κόσμο. Η πολιτική της Εταιρίας και νόμοι κατά δωροδοκιών σε όλο τον
κόσμο, απαγορεύουν στους ανθρώπους μας ή στους αντιπροσώπους τους να χορηγούν ή να προσφέρουν τη χορήγηση χρημάτων ή οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας – είτε σε μετρητά
είτε όχι, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτων – σε οποιονδήποτε αλλοδαπό επίσημο (δηλ. υπάλληλο ξένης κυβέρνησης, πολιτικό κόμμα ξένης χώρας, ή επίσημο στέλεχος κόμματος ή υποψήφιο ξένου πολιτικού κόμματος) με σκοπό την παρακίνηση του εν λόγω επισήμου στελέχους για να επηρεάσει οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση της κυβέρνησης, ή για να βοηθήσει την Εταιρία στην πρόσκτηση ή διατήρηση εργασιών.

Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προβείτε σε παράβαση αυτού του προτύπου, αποτελεί πολιτική της Εταιρίας ότι, εκτός από τα νομίμως επιβαλλόμενα τέλη (για παράδειγμα, απαιτούμενα τέλη
αδειών), δεν πρέπει να καταβληθούν πληρωμές ή δώρα που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας σε οποιοδήποτε επίσημο στέλεχος ξένης χώρας, άμεσα ή έμμεσα, εκτός εάν έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ως νόμιμη ενέργεια σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και άλλους ισχύοντες νόμους.

Να είστε πάντα ειλικρινείς και τίμιοι στις συνδιαλλαγές και επικοινωνίες σας με κρατικούς υπαλλήλους.
Οποιεσδήποτε εκ προθέσεως ή εν γνώσει σας ψευδείς δηλώσεις σε κρατικούς υπαλλήλους (προφορικές ή γραπτές) και ειδικότερα, οποιαδήποτε ψευδής δήλωση υπό όρκο, μπορεί να εκθέσει την Εταιρία και τους ανθρώπους της σε σημαντικές κυρώσεις.

Διατηρούμε Αρχεία Σύμφωνα με το Νόμο

Συμμορφωνόμαστε με όλους τους νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με τη διατήρηση των αρχείων της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων εντύπων εγγράφων και ηλεκτρονικών
δεδομένων). Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης της Ποιότητας της Εταιρίας καθορίζει τις διαδικασίες και τις οδηγίες εργασίας της Εταιρίας σχετικά με τη διατήρηση αρχείων, τις οποίες πρέπει να τηρούν όλα τα τμήματα της εταιρίας. Το οικονομικό τμήμα εξαιρείται από τις αναφορές αυτές στο εγχειρίδιο Ποιότητας καθώς ξεφεύγει του αντικειμένου του. Οι έλεγχοι και η παρακολούθηση της λειτουργίας του λογιστηρίου γίνεται κάτω από την εφαρμογή των εξειδικευμένων νόμων του κράτους για την λειτουργία των λογιστηρίων των επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Συστήματος Ποιότητας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και τον Οικοδιευθύνοντα Σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες διατήρησης εγγράφων που ισχύουν για το τμήμα στο οποίο ανήκετε.

Εάν γνωρίζετε, ή έχετε λάβει αναφορά για δικαστική κλήτευση, δικαστική διαδικασία ή επερχόμενη κρατική έρευνα, επικοινωνήστε αμέσως με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να διατηρήσετε όλα τα αρχεία και στοιχεία που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση της δικαστικής κλήτευσης, της δικαστικής διαδικασίας, ή της έρευνας, ανεξάρτητα
από τις απαιτήσεις του Προγράμματος Διατήρησης Αρχείων. Δεν πρέπει να καταστρέφετε ή τροποποιείτε τα εν λόγω αρχεία, επειδή η ακατάλληλη καταστροφή αρχείων θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες – συμπεριλαμβανομένων αστικών ή και ποινικών κυρώσεων – για την Εταιρία και εσάς προσωπικά.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το εάν ένα αρχείο ή στοιχείο σχετίζεται με κάποια έρευνα, δικαστική διαδικασία ή δικαστική κλήτευση, επικοινωνήστε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο πριν την απόρριψη του εν λόγω αρχείου.

Συμμορφωνόμαστε με τους Διεθνείς Κανονισμούς Εμπορίου

Κατά τη διεξαγωγή των εγχώριων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εξωτερικού, η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ισχύοντες νόμους – ειδικά με τους νόμους της Ε.Ε. – που
διέπουν τις εισαγωγές, εξαγωγές και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων με οντότητες εκτός των χωρών μελών της Ε.Ε.

Οι εν λόγω νόμοι περιέχουν περιορισμούς για τους τύπους των προϊόντων που επιτρέπεται να εισάγονται Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για τον τρόπο εισαγωγής τους. Επίσης, απαγορεύουν εξαγωγές και πολλές άλλες συναλλαγές με ορισμένες χώρες, όπως και συνεργασία ή συμμετοχή σε ξένα μποϋκοτάζ χωρών για τις οποίες δεν ισχύει μποϋκοτάζ από την Ε.Ε.

Οι άνθρωποι της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. πρέπει να διεξάγουν τις δραστηριότητες της Εταιρίας έτσι ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τους νόμους των χωρών στις οποίες λειτουργούν. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται σύγκρουση μεταξύ των νόμων μιας χώρας και των αντίστοιχων νόμων της Ε.Ε. ή την πολιτική της Εταιρίας. Εάν αντιληφθείτε μια τέτοια νομική σύγκρουση, θα πρέπει να ειδοποιήσετε το προϊστάμενο σας και να συμβουλευτείτε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Συμμετέχουμε στις Τοπικές Προσπάθειες Προσφοράς και στον Εθελοντισμό

Η εταιρία μας πιστεύει στην εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και μέσα σε κάθε έτος προσπαθεί να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες δράσεις. Τέτοιες είναι η βοήθεια προς
φιλανθρωπικές οργανώσεις με προσφορά χρημάτων ή άλλου χρήσιμου υλικού, η διεξαγωγή και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με τις δραστηριότητές μας αλλά και το περιβάλλον, η δωρεά προϊόντων της για την υλικοτεχνική υποστήριξη υπηρεσιών και οργανισμών του κράτους. Συμμετέχει ως χορηγός σε τοπικούς
Αθλητικούς οργανισμούς, διαρκώς και ενεργά, προάγοντας το πνεύμα του αθλητισμού στην τοπική κοινωνία και εντός της εταιρίας. Επίσης, ενθαρρύνει το προσωπικό της να συμμετέχει σε τοπικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες της επιλογής τους, στον ελεύθερο χρόνο τους.

Όλες οι φιλανθρωπικές συνεισφορές της εταιρείας μας είτε γίνονται άμεσα είτε έμμεσα, πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, πρέπει να δημοσιοποιούνται και δεν πρέπει να καταβάλλονται ώστε να επηρεάσουν άπρεπα τον παραλήπτη ή σε αντάλλαγμα για οποιοδήποτε επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Πριν την καταβολή οποιασδήποτε φιλανθρωπικής δωρεάς πρέπει να ληφθεί η προηγούμενη εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Συνεργαζόμαστε με Κρατικές Αρχές σε Ζητήματα που Επηρεάζουν την Επιχείρησή μας

Η Εταιρία έχει θυγατρικές, υποκαταστήματα και αντιπροσώπους σε περισσότρες από 72 χώρες. Μεταξύ αυτών, η Γαλλία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και
χώρες της Μέσης Ανατολής (Κατάρ, Σαουδική Αραβία κ.α.) και χώρες της Αφρικής. Επίσης, διατηρεί εταιρία εξαγωγών αλλά και Ποιοτικών Ελέγχων στην Κίνα. Αποτελεί πολιτική μας να εργαζόμαστε με συνεργατικό πνεύμα με τις τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις. Κατά καιρούς μπορεί να προκύψουν ζητήματα που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις μας. Μετά από προσεκτική θεώρηση, η Εταιρία θα προσφέρει απόψεις και συστάσεις σε κρατικές αρχές για συγκεκριμένα ζητήματα, με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών μας στόχων και αναγκών.

Είμαστε Αντίθετοι σε Απάνθρωπες Εργασιακές Πρακτικές Εκμετάλλευσης

Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. αντιτίθεται στην παράνομη χρήση της παιδικής εργασίας, την εκμετάλλευση παιδιών και κάθε άλλη μορφή απαράδεκτης μεταχείρισης εργαζομένων. Περαιτέρω, αποτελεί πολιτική της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. να μην συνεργάζεται με οποιονδήποτε προμηθευτή ή εργολάβο που είναι γνωστό ότι λειτουργεί με απαράδεκτες πρακτικές μεταχείρισης εργαζομένων, όπως την εκμετάλλευση παιδιών, τη σωματική τιμωρία, την κακομεταχείριση γυναικών, την μη εθελοντική υπηρεσία, ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης. Καμία κακομεταχείριση παιδιών ή παράβαση εργατικής νομοθεσίας δεν είναι αποδεκτή στην Εταιρία και εάν καταστεί γνωστή στην Εταιρία οποιαδήποτε παράβαση των αρχών μας, θα αποτελεί λόγο άμεσου τερματισμού της επιχειρηματικής σχέσης.

Συμμετέχουμε Ενεργά σε Περιπτώσεις Τοπικών ή Εθνικών Κρίσεων

Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. αποτελεί λόγω των δραστηριοτήτων της στρατηγικό παράγοντα για την τοπική κοινωνία και τη χώρα στην περίπτωση αντιμετώπισης κρίσεων. Έτσι, σε περιπτώσεις εκτεταμένης
καταστροφής ή και πυρκαγιάς στην κοινότητα στην οποία ανήκει, αποτελούμε μέρος των σχεδίων πολιτικής προστασίας της πολιτείας και έχουμε υποχρέωση στην άμεση διάθεση υλικών και εξοπλισμού για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις εθνικής ανάγκης ή/και πολέμου μέρος του προσωπικού μας επιστρατεύεται να υπηρετήσει τους σκοπούς της πατρίδας λειτουργώντας το εργοστάσιό μας.

Είμαστε Αφοσιωμένοι στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στην ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί επιβεβλημένη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική πρακτική, κρίσιμη για την επιτυχία της Εταιρίας.

Επιπλέον, είμαστε αφοσιωμένοι στην επίτευξη του στόχου μιας παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης για τη διασφάλιση ότι η επιχείρηση της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. αναπτύσσεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και ωφελεί όσους εξυπηρετούμε, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και άλλων συνεργατών σε όλο τον κόσμο, προάγοντας ταυτόχρονα την ευμάρεια των μελλοντικών γενεών.

Διαφυλάσσουμε και Προστατεύουμε το Περιβάλλον

Η Εταιρία είναι πιστοποιημένη με το διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001:2004 για την εφαρμογή διαδικασιών με σκοπό την προστασία και την ελάττωση των επιπτώσεων
από τη λειτουργία της στο φυσικό περιβάλλον. Ως εταιρία έχουμε θεσπίσει την Περιβαλλοντική Πολιτική μας η οποία αναθεωρείται ετησίως, εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και είναι διαθέσιμη σε όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της. Επιθυμία της διοίκησης είναι όλοι μας να συμμορφωνόμαστε αυστηρά με το γράμμα και το πνεύμα των ισχυόντων νόμων
και κανονισμών για το περιβάλλον και τις δημόσιες πολιτικές που αντιπροσωπεύουν. Κανένα άτομο ή προϊστάμενος της Εταιρίας δεν έχει την εξουσία να εμπλέκεται σε συμπεριφορές που δεν συμμορφώνονται με αυτή την πολιτική, ή να εξουσιοδοτεί, διευθύνει, εγκρίνει ή επικροτεί τέτοια συμπεριφορά από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Θα προάγουμε ανοικτή επικοινωνία με το κοινό και θα αναζητούμε μια ενεργή και παραγωγική συνεργασία με τις κοινότητες στις οποίες λειτουργούμε. Θα συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες με τους καταναλωτές σχετικά με την πολιτική και τα προγράμματά μας για το περιβάλλον και θα συνεργαζόμαστε με τους ηγέτες των κοινοτήτων και κάθε άλλον που μοιράζεται τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.

Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας, η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. δίνει υψηλή προτεραιότητα στη λειτουργία της εταιρίας μας με υπεύθυνο και σεβαστό τρόπο. Αυτές οι προσπάθειες έχουν οδηγήσει σε μέσα αυξημένης αποτελεσματικότητας και οικονομικά πλεονεκτήματα για την Εταιρία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά ακόμα πράγματα που μπορούν να επιτευχθούν. Η συνεχιζόμενη στρατηγική μας για τη μείωση της επίδρασης στο περιβάλλον θα παραμείνει αναπόσπαστο τμήμα της παραγωγής, συσκευασίας, διανομής και προώθησης (μάρκετινγκ) των προϊόντων μας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους νόμους για το περιβάλλον που ισχύουν για την Εταιρία και τις σχετικές πληροφορίες και διαδικασίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην «Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας καθώς και αναρτημένη σε κοινόχρηστους χώρους στις εγκαταστάσεις μας.

Η Επικοινωνία και η Γνωστοποίηση είναι Ουσιώδη Ζητήματα

Με την αποδοχή της απασχόλησης στην ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., καθένας από εμάς καθίσταται υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα δεοντολογίας, με όλους τους νόμους
και κανονισμούς και με τις περισσότερο λεπτομερείς οδηγίες που περιέχονται στις Οδηγίες Επιχειρηματικών Πρακτικών καθώς και με τις άλλες πολιτικές, διαδικασίες και οδηγίες που έχουν συνταχθεί από την Εταιρία μας και τις θυγατρικές της. Τα στελέχη είναι υπεύθυνα για τη γνωστοποίηση αυτών των προτύπων στα άτομα με τα οποία συνεργάζονται, διασφαλίζοντας ότι τα έχουν κατανοήσει και τα τηρούν και ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ένα κλίμα στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να συζητούν ελεύθερα τα όποια δεοντολογικά ή νομικά θέματα προκύπτουν.

Επίβλεψη της Συμμόρφωση

Η Συμμόρφωση με τον Κώδικα θα παρακολουθείται από τους Τμηματάρχες και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Πολιτική μή Αντίποινων

Δεν θα ληφθεί οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε ατόμου που υποβάλλει παράπονα / καταγγελίες, αναφορές, που συμμετέχει ή βοηθά στην έρευνα ενδεχόμενης
παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας, εκτός εάν ο εν λόγω ισχυρισμός έχει γίνει βάσει πληροφοριών που ήταν σκόπιμα ψευδείς. Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. θα διατηρήσει την εμπιστευτικότητα όλων των καταγγελιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Επιπλέον, δε θα ανεχτεί, και απαγορεύει αυστηρά, τα αντίποινα έναντι οποιουδήποτε αναφέρει θέματα ή ζητήματα καλή τη πίστει.

Αναζήτηση Καθοδήγησης και Αναφορά Ζητημάτων

Αυτός ο Κώδικας δεν μπορεί να δώσει καθοριστικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει, σε τελική ανάλυση, να βασιζόμαστε στην κοινή λογική κάθε ατόμου για το τι απαιτείται για την τήρηση των υψηλών προτύπων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινής λογικής για το πότε είναι κατάλληλη η αναζήτηση καθοδήγησης για την αρμόζουσα
συμπεριφορά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό τον Κώδικα στον άμεσο προϊστάμενο σας ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Μπορεί να Επιβληθούν Πειθαρχικά Μέτρα

Η πολιτική της Εταιρίας είναι πολιτική «μηδενικής ανοχής» για οποιαδήποτε συμπεριφορά που αποτελεί παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας ή των Οδηγιών Επιχειρηματικών Πρακτικών. Έτσι,
η Εταιρία προτίθεται να αποτρέπει συμπεριφορές που δεν συμμορφώνονται με τον Κώδικα ή τις Οδηγίες Επιχειρηματικών Πρακτικών και να σταματά οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να λάβει χώρα, όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη διαπίστωσή της. Οι άνθρωποι της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. που παραβιάζουν τον Κώδικα ή τις Οδηγίες Επιχειρηματικών Πρακτικών, μπορεί να υπόκεινται σε πειθαρχικές ενέργειες που συμπεριλαμβάνουν έως και την απόλυσή τους.

Ο Κώδικας ισχύει για όλες τις Δραστηριότητες της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

Ο Κώδικας ισχύει για όλους όσοι εργάζονται για την Εταιρία ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.- και τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της και ισχύει επίσης για τους διευθυντές της Εταιρίας
και τους αντιπροσώπους τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αντίγραφα του Κώδικα, διαθέσιμα από το Τμήμα Προσωπικού, πρέπει να δοθούν σε πρόσωπα ή οντότητες που έχουν προσληφθεί και είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν εκ μέρους της Εταιρίας σε περιοχές όπου ισχύει ο Κώδικας. Κάθε χρόνο ο Κώδικας εξετάζεται στην ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος
Ποιότητας της εταιρίας και πραγματοποιείται όποια τυχόν αναθεώρηση κριθεί απαραίτητη. Ο Κώδικας ισχύει επίσης για τους συνεργάτες και προμηθευτές και η τήρηση του Κώδικα αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους με την ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

Δέουσα επιμέλεια και τρίτα μέρη

Η εταιρεία θεωρεί ότι ιδίως οι ακόλουθοι τομείς απαιτούν δέουσα επιμέλεια και εκτίμηση κινδύνου πριν τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης, συναλλαγής ή έργου (κάτι που για την αποφυγή αμφιβολιών περιλαμβάνει τρίτα μέρη, κοινοπραξίες ή την εξαγορά εταιρείας):

α) εκτίμηση του κινδύνου απάτης, δωροδοκίας και διαφθοράς που σχετίζεται με τη χώρα στην οποία πρόκειται να διεξάγεται η επιχειρηματική δραστηριότητα,

β) εξέταση των πιθανών επιχειρηματικών εταίρων του τρίτου μέρους,

γ) εξέταση της καταλληλότητας του τρίτου μέρους για τη συμφωνία και των συνθηκών υπό τις οποίες επιλέχθηκε το τρίτο μέρος,

δ) εξέταση των όρων πληρωμής και των ρυθμίσεων για το τρίτο μέρος, και

ε) εξέταση του προτεινόμενου έργου ή της επιχειρηματικής συναλλαγής προκειμένου να εντοπιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ο κίνδυνος διαφθοράς ή δωροδοκίας.

 

Όταν συνδιαλλάσσεστε με τρίτα μέρη, υπάρχουν ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια που μπορούν να υποδείξουν πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας ή της διαφθοράς και τα οποία περιλαμβάνουν:

 

1) Η  προτεινόμενη αποζημίωση τρίτου μέρους είναι υπερβολικά υψηλή σε σύγκριση με την τιμή της αγοράς χωρίς εύλογη εξήγηση.

2) Ένα τρίτο μέρος ζητά οι πληρωμές:

α) να καταβληθούν υπεράκτια,

β) να καταβληθούν σε συμβαλλόμενο μέρος διαφορετικό από το τρίτο μέρος ή σε άγνωστο τρίτο μέρος, να κατανεμηθούν σε πολλαπλούς λογαριασμούς, ή να καταβληθούν σε λογαριασμό σε χώρα διαφορετική από αυτήν στην οποία βρίσκεται το τρίτο μέρος ή ο πράκτορας ή όπου πρόκειται να εκτελεστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, ή προτείνονται άλλες ασυνήθιστες οικονομικές ρυθμίσεις.

γ) Ένα τρίτο μέρος δεν διαθέτει προσόντα ή προσωπικό για την εκτέλεση των αναμενόμενων υπηρεσιών.

δ)Ένα τρίτο μέρος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε πολιτικές ή κυβερνητικές επαφές αντί για τεχνικές δεξιότητες ή χρόνο που επενδύεται.

ε) Κατά τον έλεγχο των αναφορών, διαπιστώνετε ότι το τρίτο μέρος έχει κακή φήμη ή δεν είναι γνωστό στον κλάδο.

στ) Ένα τρίτο μέρος δεν θα συμφωνήσει με όρους που απαιτούν συμμόρφωση με τους νόμους κατά της δωροδοκίας ή της διαφθοράς.

ζ) Μια χώρα στην οποία εταιρεία  ασκεί ή επιδιώκει να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα είναι τόπος υψηλού κινδύνου διαφθοράς,

η) Το τρίτο μέρος χρησιμοποιείται επανειλημμένα για επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς καμία εύλογη αιτιολόγηση για την

θ) επαναλαμβανόμενη απασχόλησή του.

ι) Εάν εντοπιστούν τέτοια προειδοποιητικά σημάδια, η ύπαρξή τους θα πρέπει να κοινοποιηθεί αμέσως στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στη νομική ομάδα που θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Εγγραφή
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;