ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ «PRINCE GEORGE» & «MOLIS» UL Listed


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MBK21-PRINCEGEORGE-KFSS-UL / MBK21-MOLIS- KFSS-UL

ERP:

Please login first to see this content

Πληροφορίες Προϊόντος

Το σύστημα κατάσβεσης επαγγελματικών μαγειριών της MOBIAK UL Listed, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλα σχεδιασμένο κατασβεστικό υλικό ειδικό για λίπη και έλαια. Το κατασβεστικό αυτό υλικό διακόπτει τη χημική αλυσιδωτή αντίδραση που προκαλεί η καύση, κατασβήνοντας έτσι τη φωτιά. Η εκτονώνεται γίνεται σε πολύ λεπτή ομίχλη (mist) επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την μείωση της θερμοκρασίας του λαδιού κάτω από την θερμοκρασία αυτόματης αυτανάφλεξης του και τελικώς σβήνοντας την φωτιά.

Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα κατά την ανίχνευση πυρκαγιάς ή μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα με τη χρήση ενός απομακρυσμένου μοχλού χειροκίνητης ενεργοποίησης που τοποθετείται στο σημείο εξόδου από την επικίνδυνη περιοχή. Όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί, μια προκαθορισμένη ποσότητα πυροσβεστικού υλικού εκτονώνεται μέσω του δικτύου σωληνώσεων και των ακροφύσια προς την φούσκα, τους αεραγωγούς καθώς και τις συσκευές μαγειρέματος.

Το Σύστημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πυροπροστασία σε επαγγελματικές συσκευές μαγειρέματος, απορροφητήρες και φούσκες. Πρόκειται για ένα pre-engineered σύστημα κατάσβεσης αποτελούμενο από μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη. Ο βασικός εξοπλισμός του συστήματος περιλαμβάνει το κατασβεστικό υλικό το οποίο εμπεριέχεται μέσα στο δοχείο, τον πίνακα ενεργοποίησης, τα ακροφύσια, τους εύτηκτους συνδέσμους ή το γραμμικό καλώδιο ανίχνευσης τον μοχλό χειροκίνητης ενεργοποίησης κ.λπ.

Ο σχεδιασμός του συστήματος για τις εστίες κάτω από την φούσκα επιτρέπει την ομοιόμορφη τοποθέτηση των ακροφυσίων από το ένα άκρο της γραμμής των συσκευών μέχρι το άλλο. Οι περισσότερες συσκευές κάτω από τον απορροφητήρα μπορούν να προστατευθούν με αυτό, επομένως δεν είναι απαραίτητο να προστατευτεί κάθε συσκευή ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο οι συσκευές μπορούν να μετατοπιστούν ελεύθερα κάτω από τον απορροφητήρα και να αναδιαμορφωθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Επίσης το σύστημα είναι ικανό να απενεργοποιεί συσκευές όπως ανεμιστήρες καυσαερίων, ηλεκτρικά συσκευές, κ.λπ. Με το σύστημα παρέχονται εξαρτήματα όπως οπτικοακουστικοί συναγερμοί, μοχλός απομακρυσμένης ενεργοποίησης κ.λπ. Η αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των εύτηκτων συνδέσμων ή του γραμμικού καλωδίου ανίχνευσης, όταν η θερμοκρασία υπερβεί την ονομαστική τιμή του αισθητήριο αισθητήρα, τότε ο πίνακας ενεργοποίησης ενεργοποιεί το σύστημα.

Εκδόσεις συστήματος
Υπάρχουν δύο (2) διαθέσιμες τύποι οι οποίες μπορούν να προσφερθούν είτε με μηχανικούς (Fusible Links) είτε με ηλεκτρικούς συνδέσμους (Γραμμικό καλώδιο ανίχνευσης) – όπου και τα δύο συστήματα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα NFPA & UL.

Prince George

Σύστημα κατάσβεσης επαγγελματικών μαγειρίων (UL Listed) με κατασβεστικό υλικό Wet Chemical.

Molis

Σύστημα κατάσβεσης επαγγελματικών μαγειρίων (UL Listed) με κατασβεστικό υλικό Wet Chemical με Νερό.

Η διαφορά του PRINCE GEORGE σε σύγκριση με το MOLIS έγκειται μόνο στα κατασβεστικό υλικό.

Το σύστημα PRINCE GEORGE χρησιμοποιεί καθαρό WET CHEMICAL κατασβεστικό υλικό σε σύγκριση με το σύστημα MOLIS που χρησιμοποιεί Wet Chemical συν νερό.

Χαρακτηριστικά

Please login first to see this content

Εγγραφή
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;