ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Η εταιρία μας πιστεύει στην εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και μέσα σε κάθε έτος προσπαθεί να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες δράσεις. Τέτοιες είναι η βοήθεια προς
φιλανθρωπικές οργανώσεις με προσφορά χρημάτων ή άλλου χρήσιμου υλικού, η διεξαγωγή και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με τις δραστηριότητές μας αλλά και το περιβάλλον, η δωρεά προϊόντων της για την υλικοτεχνική υποστήριξη υπηρεσιών και οργανισμών του κράτους. Συμμετέχει ως χορηγός σε τοπικούς
Αθλητικούς οργανισμούς, διαρκώς και ενεργά, προάγοντας το πνεύμα του αθλητισμού στην τοπική κοινωνία και εντός της εταιρίας. Επίσης, ενθαρρύνει το προσωπικό της να συμμετέχει σε τοπικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες της επιλογής τους, στον ελεύθερο χρόνο τους.

Όλες οι φιλανθρωπικές συνεισφορές της εταιρείας μας είτε γίνονται άμεσα είτε έμμεσα, πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, πρέπει να δημοσιοποιούνται και δεν πρέπει να καταβάλλονται ώστε να επηρεάσουν άπρεπα τον παραλήπτη ή σε αντάλλαγμα για οποιοδήποτε επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Πριν την καταβολή οποιασδήποτε φιλανθρωπικής δωρεάς πρέπει να ληφθεί η προηγούμενη εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Εγγραφή
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;