ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρία μας λειτουργεί από το 1977 εως και σήμερα ακατάπαυστα. Η μορφή και η λειτουργική δομή της έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια, διαρκώς εμπλουτιζόμενη από νέες δραστηριότητες. Σε όλα αυτά τα χρόνια όμως, έχουν μείνει σταθερές οι αξίες της οικογένειάς μου για βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρίας με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας αλλά και τη δημιουργία
εργασιακού περιβάλλοντος που θα διέπεται από ειλικρινείς και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ μας. Κοινή είναι η πεποίθηση της οικογένειάς μου για την μετάδοση σταθερών αξιών προς όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως οι αξίες αυτές να αντικατοπτρίζονται διαρκώς μέσα από τις σχέσεις και τις επαφές του εργασιακού δυναμικού της εταιρίας με όλους τους εμπλεκόμενους: πελάτες, προμηθευτές και κρατικούς λειτουργούς. Για τον λόγο αυτό και ανέλαβα την πρωτοβουλία για τη θέσπιση και καταγραφή των αξιών αυτών που επιθυμώ να πρεσβεύουμε όλοι, σε αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύω ότι, το παρακάτω κείμενο αποτυπώνει όλα όσα η οικογένειά μου τόσα χρόνια δηλώνει με έργα, μέσω της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και ο καθένας από εσάς είναι σημαντικό να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να συμμορφωθείτε πλήρως με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να περιφρουρήσετε την τήρηση του Κώδικα αλλά και να αναφέρετε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία πιστεύετε εύλογα ότι αντιβαίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας μας.
Η φήμη της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. βρίσκεται στα χέρια καθενός από εμάς. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεχή σας αφοσίωση στις κοινές μας αξίες και τη δεοντολογική σας ηγεσία, που είναι κρίσιμης σημασίας για τη συνέχιση της επιχειρηματικής μας επιτυχίας.

Η ΜΟΒΙΑΚ δεσμεύεται ως προς τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους κατά της διαφθοράς σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται και για την εξασφάλιση της μείωσης των ευκαιριών για διαφθορά και δωροδοκία στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο κινδύνου.

Σβουράκης Εμμανουήλ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ιδιοκτήτης ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.


Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. έχει θεσπίσει τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας με στόχο αυτός να καθοδηγεί τις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας και τις εταιρικές μας αξίες. Πιστεύουμε ότι όλες οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στηρίζονται στην ευθύτητα, την υπευθυνότητα και τη συμμόρφωση.

Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνουμε τα επιχειρηματικά μας αποτελέσματα είναι εξίσου σημαντικός με την επίτευξή τους. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ισχύει για όλους τους ανθρώπους της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων, των Στελεχών και όλων των υπαλλήλων της Εταιρίας αλλά και των θυγατρικών της σε όλο τον κόσμο.

Οι συνεργάτες και οι προμηθευτές μας υπόκεινται επίσης σε αυτές τις απαιτήσεις, καθώς η τήρηση του Κώδικα αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους μαζί μας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. είναι δομημένος έτσι ώστε να αντανακλά τις προσδοκίες των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων μερών (stakeholders).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι άτομα με διαρκές ενδιαφέρον για την εταιρεία μας. Είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι αγορές – οι πελάτες που είναι ικανοποιημένοι και νιώθουν ότι τους καταλαβαίνουμε, οι προμηθευτές που μας εκτιμούν γιατί είμαστε απαιτητικοί αλλά δίκαιοι, και οι αγορές, στις οποίες διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο. Οι μέτοχοι – που περιμένουν από τον οργανισμό μας να μεγιστοποιήσει την αξία της επένδυσής τους. Οι εργαζόμενοι – που δουλεύουν με ενθουσιασμό και υπερηφάνεια επειδή νιώθουν πρόκληση αλλά και ότι τους εκτιμούν. Οι κοινότητες – στις οποίες ο ρόλος μας είναι πρακτικός και θετικός.

Η διοίκησή μας είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι είμαστε οι καλύτεροι στην κατηγορία μας σε ό,τι αφορά στη συμμόρφωση σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Κάθε υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την επίδειξη ακεραιότητας και ηγεσίας με τη συμμόρφωσή του/ της προς τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας, των πολιτικών της Εταιρίας και όλων των ισχυόντων νόμων.

Τα πρότυπα για τους διευθυντές είναι υψηλότερα;

Τα άτομα που κατέχουν ρόλους διευθυντή ή προϊσταμένου, ανάλογα με τη θέση τους στην εταιρεία και τις αντίστοιχες ευθύνες τους, αναμένεται:

– Να υποστηρίζουν και να προάγουν ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η ηθική συμπεριφορά αναγνωρίζεται, εκτιμάται και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

– Να εξασφαλίζουν ότι οι υφιστάμενοί τους και οι ομάδες τους κατανοούν και ακολουθούν τον κώδικα και έχουν τους πόρους να το κάνουν.

– Να υποστηρίζουν τους εργαζομένους που εγείρουν καλή τη πίστει ερωτήματα ή απορίες πάνω σε ηθικά ζητήματα. – Να παρακολουθούν και να επιβάλλουν με συνέπεια τα πρότυπα που καθορίζονται στον κώδικα.

– Να δίνουν το καλό παράδειγμα και να ενθαρρύνουν τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

Ο παρών κώδικας δεν υποκαθιστά την ευθύνη σας για τη διαμόρφωση ορθών κρίσεων χρησιμοποιώντας κοινή λογική, επιδεικνύουμε δέσμευση σε μια κουλτούρα που προάγει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα δεοντολογίας.

Πριν προχωρήσετε σε μια συγκεκριμένη ενέργεια, ρωτήστε τον εαυτό σας: • Είμαι εξουσιοδοτημένος/η να το κάνω αυτό;

• Είναι αυτή η ενέργεια το σωστό πράγμα;

• Είναι αυτή η ενέργεια νόμιμη και συνεπής με τον Κώδικα Δεοντολογίας ή με άλλες πολιτικές;

• Θα ήμουν υπερήφανος/η εάν ανέφερα αυτήν την ενέργεια σε κάποιον που σέβομαι;

• Θα βελτιώσει αυτή η ενέργεια περαιτέρω τη φήμη της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. ως μια ηθική Εταιρία.

Εάν η απάντηση σε οποιαδήποτε απ’ αυτές τις ερωτήσεις είναι ΟΧΙ, ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας ή οποιουδήποτε προτύπου, πολιτικής, ή διαδικασίας της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε., θα πρέπει να συζητήσετε την εν λόγω κατάσταση με τον Προϊστάμενό σας, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) ή τον εκπρόσωπο της Διοίκησης (Πρόεδρο της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.).

Δεν θα ληφθεί οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε ατόμου που υποβάλλει παράπονα/καταγγελίες, αναφορές, που συμμετέχει ή βοηθά στην έρευνα ενδεχόμενης παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας, εκτός εάν ο εν λόγω ισχυρισμός έχει γίνει βάσει πληροφοριών που ήταν σκόπιμα ψευδείς. Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. θα διατηρήσει την εμπιστευτικότητα όλων των καταγγελιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο Κώδικας διατίθεται online και έχει μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα.

Εγγραφή
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;