ΔΕΝ ΔΙΔΟΥΜΕ Η ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΩΡΑ

Η ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε δεν θα ανεχθεί την εμπλοκή των υπαλλήλων και/ή τρίτων μερών του σε οποιοδήποτε επίπεδο διαφθοράς ή δωροδοκίας. Δεν θα πρέπει να προσφέρετε, άμεσα ή έμμεσα, να δέχεστε, να υπόσχεστε, να πληρώνετε ή να εξουσιοδοτείτε τυχόν δωροδοκία σε οποιονδήποτε αλλοδαπό δημόσιο υπάλληλο με σκοπό να τους επηρεάσετε υπό την ιδιότητά τους ως αλλοδαποί δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξάρτητα από το αν θα αποτελούσε αδίκημα για τον ίδιο τον υπάλληλο να αποδεχθεί τη δωροδοκία εντός μιας αλλοδαπής δικαιοδοσίας.

Εάν σκοπεύετε να δώσετε ή να λάβετε ένα δώρο, μια πληρωμή ή άλλη παροχή με αξία μεγαλύτερη από αμελητέα, τότε πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για έγκριση πριν κάνετε κάτι τέτοιο. Επίσης, έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να αποδεχτείτε μόνο ένα δώρο αμελητέας αξίας από μία πηγή, μία φορά ανά ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που η Εταιρία μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση εάν δεν αποδεχτείτε ένα συγκεκριμένο δώρο η αξία του οποίου μπορεί να υπερβαίνει την αμελητέα, τότε η αποδοχή του δώρου από σας πρέπει να αναφερθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα σας βοηθήσει στον καθορισμό της κατάλληλης διάθεσης. Επιπλέον, μην προβαίνετε σε διευθετήσεις παροχής ή αποδοχής ενός δώρου, πληρωμής ή άλλης παροχής με αξία μεγαλύτερη από αμελητέα εκ μέρους μέλους της οικογενείας σας, από οποιονδήποτε με τον οποίο η Εταιρία διατηρεί επιχειρηματική σχέση ή από οποιονδήποτε που θα ήθελε να καθιερώσει μια επιχειρηματική σχέση.

Ακολουθήστε αυτό τον κανόνα: Μην αποδέχεστε ποτέ ένα δώρο ή υπηρεσία εάν σας υποχρεώνει σε συμβιβασμούς, ή εάν μπορεί να αποτελεί υπόνοια συμβιβασμού σας. Αυτό δεν περιλαμβάνει περιστασιακά επαγγελματικά γεύματα, τα οποία μπορείτε να ανταποδώσετε με τον ίδιο τρόπο, ή δώρα καθαρά αμελητέας αξίας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν ειδικοί κανόνες που διέπουν την κατάλληλη δεοντολογία για τις συνδιαλλαγές με τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές, τοπικές, ή αλλοδαπές κρατικές αρχές που διαφέρουν από τους κανόνες συνδιαλλαγών με τις μη κρατικές εταιρίες. Γενικά, δεν επιτρέπεται να προσφέρετε σε κρατικούς υπαλλήλους οποιοδήποτε δώρο, φιλοδώρημα ή οποιοδήποτε πράγμα αξίας, συμπεριλαμβανομένων γευμάτων ή ταξιδιών. Οι πληρωμές για έξοδα, φιλοξενία ή επαγγελματική ψυχαγωγία που πραγματοποιούνται από υπαλλήλους, τρίτα μέρη, αναδόχους ή άλλα πρόσωπα πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική των δώρων και φιλοξενίας της ΜΟΒΙΑΚ και να έχετε λάβει προηγούμενη έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Εγγραφή
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;